המלצה להדחת קצינים בשב"ס – המסקנות מחקירת בריחת האסירים

ועדת הבדיקה הממשלתית לאירוע בריחת האסירים הביטחוניים מבית הסוהר גלבוע הגישה היום לשר לביטחון לאומי את הדין וחשבון שלה. בראש הוועדה עומד השופט (בדימוס) פרופ' מנחם פינקלשטיין, וחברים בה פרופ' אפרת שהם ומר אריק ברבינג. הדוח מקיף כ-400 עמודים, והוא גלוי כולו ללא חלק חסוי. הדוח ניתן פה אחד.

הוועדה שמעה למעלה מ-50 עדים, חלקם במספר דיונים (עדויותיהם מתפרסות על פני 6,500 עמודי פרוטוקול), ובחנה למעלה מ-60,000 מסמכים(!) של שירות בתי הסוהר וגורמים אחרים. במהלך עבודתה למדה הוועדה כיצד פועלים האגפים הביטחוניים בבתי הסוהר. היא התרשמה מהפעילות החיונית של שב"ס לשמירה על ביטחון מדינת ישראל, ומהעבודה הקשה והמאתגרת של הסוהרים שמטרתה לוודא שאסירים פליליים וביטחוניים מוחזקים במשמורת חוקית.
בהקשר לבריחת האסירים, מצאה הוועדה כשלים וליקויים בכל תחומי הליבה של שב"ס העוסקים באסירים ביטחוניים: המבצעים, המודיעין, העברות האסירים, והיחס לאסירים הביטחוניים. כשלים וליקויים אלו אפשרו את הבריחה. רובם אינם מוגבלים לבית הסוהר גלבוע. הוועדה המליצה המלצות מערכתיות נוקבות ומרחיבות בתחומים אלו, ויישומן נדרש כדי למנוע בריחות בעתיד.
הוועדה עסקה גם בסוגיות רלוונטיות נוספות, כמו פרשת הטיפול של שב"ס בטענות לפגיעה מינית בסוהרוֹת בבית הסוהר גלבוע, שלא ירדה מסדר היום הציבורי, ודרך מינוי קצינים בכירים בשב"ס.
הוועדה הזהירה במהלך עבודתה ארבעה קצינים בכירים בשב"ס כי הם עלולים להיפגע ממסקנותיה ומהמלצותיה. הוצאת האזהרות הביאה לקיומו של שלב שני של דיונים, שבו היו המוזהרים מיוצגים בידי עורכי דין.
אצל כל אחד מארבעת הקצינים מצאה הוועדה כשלים או ליקויים, בהיבטים פיקודיים ומקצועיים שונים וברמות חומרה שונות. לאחר איזון בין הכשלים והליקויים הללו לפעילות החיובית הרבה של כל קצין, מצאה הוועדה להמליץ כך:
א. היה ראוי שגנ"ם פרדי בן שטרית, מפקד בית הסוהר גלבוע בזמן הבריחה, יסיים את תפקידו ולא ימלא עוד תפקיד פיקודי-מבצעי בשב"ס. המלצה זו התייתרה מאחר שגנ"ם בן שטרית כבר סיים את שירותו בשב"ס.
ב. גונדר אריק יעקב, מפקד מחוז הצפון, יסיים את תפקידו עד סוף ספטמבר 2023 ולא ימונה בהמשך דרכו בשב"ס לתפקיד פיקודי בתחום המבצעי.
ג. לא יינקטו צעדים פיקודיים בעניינו של גונדר מוני ביטן, סגן הנציבה וראש אגף המבצעים והביטחון. עם זאת, אם בעתיד תישקל האפשרות למנות את גונדר ביטן לתפקיד נציב בתי הסוהר, יינתן משקל גם למסקנות הוועדה בעניינו.
ד. להסתפק בהערות שהעירה הוועדה בעניינה של רב גונדר קטי פרי, נציבת בתי הסוהר, ובמשמעותן, ולא להמליץ לנקוט צעדים נגדה.
הוועדה קוראת לדרג המדיני לפעול לקידום שב"ס ולהתאמת פעילותו למציאות המתחדשת ולמשימותיו החיוניות. היא מביעה את תקוותה כי דו"ח זה ישמש לשיפור הארגון ולחיזוק המשרתים בו.קרדיט: דוברות הוועדה לחקירת בריחת האסירים הביטחוניים מכלא גלבוע
אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: