אהבה ללא תנאי | יוסי סולומון

את פרשת אמור נקרא לעולם בשבת שלפני ל"ג בעומר, ועל כך יש לשאול איזה מסר ואם בכלל מביאה התורה בכך שלפי סידור פרשותיה נקרא תמיד את פרשת אמור לפני ל"ג בעומר?

על מנת שנוכל לענות על השאלה נצטרך לקרוא אותה ולראות שאחד מנושאי הפרשה זו מצוות ארבעת המינים שבה אנחנו נוטלים ארבעה מינים שרמוזים כנגד כל עם ישראל,
אתרוג – רומז לאדם שלומד תורה ומקיים מצוות
הדס – רומז לאדם שלא לומד תורה אך מקיים מצוות
לולב – רומז לאדם שלומד תורה אך לא מקיים מצוות
ערבה – רומז לאדם שלא לומד תורה ולא מקיים מצוות


את כל אלה מצווה אותנו הפרשה לקחת יחד ולחבר, ולדעת שרק עם כל ארבעת המינים האלו מאוגדים יחד רק אז ניתן לברך את מצוות ארבעת המינים בחג הסוכות.

וזוהי הסיבה שאת פרשת אמור נקרא לעולם לפני ל"ג בעומר, ללמדנו שרק כשכל עם ישראל מאוגדים יחד ואוהבים זה את זה רק אז ניתן לעצור את המגיפה שגרמה לפטירתם של עשריים וארבע אלף מתלמידי רבי עקיבא ולשמוח בשמחת הילולאת הצדיק רבי שמעון בר יוחאי.

שנזכה לאהוב זה את זה ללא תנאים כאלה או אחרים ואז נהיה מוכנים באמת לשמוח בשמחתו של רשב"י ולזכות לגאולה שלמה בקרוב בימינו, אמן.


(תמונה של ברכת כהנים מול אלפים מעם ישראל, צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי)
אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: