14 תאים הוצתו באגף חמאס בבית הסוהר רמון – אין נפגעים

סמוך לשעה 18:15 אסירים באגף חמא״ס הציתו מזרנים בארבעה עשר תאים.

השריפה כובתה מיד על ידי סגל בית הסוהר בסיוע צוותי כיבוי שהיו בכוננות במקום.

אין נפגעים לסגל שב״ס כתוצאה מהשריפה, איש סגל אחד נחבל קלות בידו וטופל במקום.

אסיר אחד נחבל קלות ברגלו וטופל במקום.
כל 88 האסירים שהיו באגף הוצאו ממנו.

האסירים שביצעו את ההצתה יישפטו וייענשו.
בתחקיר הראשוני שנערך עלה כי סגל שב״ס היה ערוך היטב ופעל כנדרש..

אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: