אוצר הצרעת | יוסי סולומון

"כי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה – ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם". וכי זו המתנה המובטחת לבני ישראל – צרעת בבית?!

בפרשת השבוע מסופר על נגעי צרעת, יש נגעים בגוף האדם, יש נגעים בבגדים ויש נגעים המופיעים בקירות הבית, במקרה שכזה צריך להוציא את האבנים הנגועות מתוך הקיר ולטהר את הבית, ואם גם זה לא מועיל אז צריך להרוס את הבית כולו.
אם כן, מדוע התורה מבשרת על כך בחגיגות?


חז"ל מסבירים שהאמורים שישבו קודם הגעת בני ישראל לארץ חששו מבואם והחביאו בקירות הבתים את אוצרותיהם, כך שכאשר הופיע הצרעת והיהודי נאלץ לשבור את הקיר – התגלו האוצרות והיהודי התעשר.

מכאן אנו יכולים ללמוד שגם אם קרה לנו איזה דבר שנראה על פניו רע אין זה אלא כלפי חוץ בלבד, כי באמת זהו דבר טוב עבורנו.
וכבר אמר רבי חנינא בן פזיא "אין רע יורד מלמעלה", שנזכה להאמין ולבטוח שכל מה שה' עושה לנו הכל לטובה!


צרעת (ויקימדיה)
אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: