תכנית לימודים שנמשכה כשנתיים בכולל האברכים בפנמה סיטי הסתיימה באירוע מרגש

 

התרגשות רבה ורוממת רוח מילאו את חלל אולם האירועים שבפנמה סיטי. בשולחן המזרח ישבו נרגשים אברכי חמד שתורתם אומנותם מקהילת "שבת אחים" מהעיר פנמה סיטי שבפנמה, ובציפייה דרוכה המתינו לקצור את פירות עמליהם. כשהגאון הרב רפאל אביטן שליט"א ראש כולל האברכים "ישיבה הגדולה" שבפנמה סיטי ביקר בארץ ישראל ונחשף לפעילות "בית ההוראה ובית הדין לענייני ריבית" שבראשות הגאון רבי פנחס וינדשליט"א הוא התמלא קורת רוח מרובה והתפעלות נרעשת.


הוא השקיף מן הצד וראה כיצד מאות אברכים בארץ לומדים בכל שנה הלכות ריבית בצורה המעמיקה והיסודית ביותר שקיימת ובסיום התהליך אחרי שהם נבחנים על החומר, הם זוכים לקבל היתר הוראה לענייני ריבית.

הוא גמר אומר בליבו להביא את התוכנית המיוחדת הזו גם לכולל בפנמה סיטי שהוא עומד בראשו.

כשהוא פנה אל הגר"פ וינד בקשתו נענתה בשמחה רבה וכך יצאה התוכנית לדרך.

במשך כשנתיים נמשכה תכנית הלימודים במתכונת וירטואלית באמצעות שיעורים שנמסרו ע"י הגר"פ וינד בצורה מקוונת, ואברכי כולל "ישיבה הגדולה" בפנמה סיטי למדו בשקידה רבה את כל דיני הריבית על כל פרטיהם ודקדוקיהם. 

ועכשיו, אחרי כל כך הרבה עמל, יגיעה וירידה לעומקם של דברים בעיון ובבקיאות, רכשו האברכים ידיעה מקיפה ומשולמת בהלכות ריבית, עמדו בהצלחה רבה בכור המבחן והתכנסו למעמד חלוקת "היתר הוראה לענייני ריבית".


האירוע נערך בראשות הגר"פ וינד שהגיע במיוחד מארץ ישראל כדי להעניק לאברכי את התעודות, ובראשות רב הקהילה הגאון רבי דוד פרץ שליט"א וראש הכולל הגאון רבי רפאל אביטן שליט"א שלאחר שבע שנים בראשות הכולל חוזר לארץ ומסיים את כהונתו במעמד מרגש שכזה.

עוד השתתף באירוע הרב דוד אזרק ראש ועד הכולל שעומד במסירות רבה לצד האברכים.

בזה אחר זה ניגשו האברכים אל הגר"פ וינד ולאחר תקופה ממושכת בה זכו ללמוד תורה מפיו רחוק, הם קיבלו מידיו בהתרגשות רבה את היתר ההוראה עליהם עמלו בשנתיים האחרונות.

הכשרת האברכים תושבי פנמה לפסוק בדיני ריבית, מובילה תמורה גדולה ורחבה בהתנהלות הכספית של כלל בני הקהילה החרדית והדתית בעיר.

במהלך ביקורו של הגר"פ וינד במקום שנמשך כשלושה ימים, הוא כיתת את רגליו בכל רחבי העיר, ביקר בישיבות ובתי ספר, מסר שיעורים בדיני ריבית, חילק חוברות למידה וסיכם עם מנהלי המוסדות על המשך החדרת דיני הריבית בתלמידים ובתלמידות.

בנוסף מסר הגר"פ וינד שיעורים בדיני ריבית הלכה למעשה לבעלי עסקים להם הבקיאות בדיני הריבית נחוצה עוד יותר. הוא גם ערך עמם פגישות כדי ללמד אותם איך לנהל את עסקים כך שיהיו חפים מהלכות ריבית.

את המשך המהפכה יובילו בעזרת השם האברכים שהכשרו זה עתה וקיבלו את היתר ההוראה, ובשיתוף פעולה עם רב הקהילה הגאון רבי דוד פרץ שליט"א הם ידריכו את בני הקהילה את הדרך ילכו בה למען לא יכשלו באיסורי תורה חמורים ויחתימו את בעלי העסקים על היתר העסקה המהודר "ברית פנחס".

בנוסף הקימו האברכים קו טלפון מיוחד בו הם יתנו מענה הלכתי לכל שואל בדיני ריבית.

אחד מראשי הקהילה שהשתתף באירוע אומר לנו בסיפוק רב שברוך השם זכינו לראות עוד קהילה מפוארת שמצטרפת למהפכה הברוכה שמוביל הגר"פ וינד, וכל בני הקהילה, צעירים ומבוגרים, עמך ישראל ובעלי עסקים, לומדים כולם את דיני ריבית  ומתחילים להתנהל בצורה כספית תקינה ונקייה על טהרת ההלכה הצרופה.

 

 

 

 


אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: