ברקת תעמיד הלוואת גישור בסך של כ-55 מיליון שקלים לחברת 'רותם שני'

את ההלוואה תעניק ברקת לחברת הנדל"ן לטובת מחזור הלוואה אשר הועמדה על ידי רותם שני לבעלי הזכויות בקרקע ביפו # עדי גזית, מנכ"ל ברקת: "ברקת ממשיכה לפעול לקידום מהיר ויעיל של הענקת הלוואות שיאפשרו לקדם פרויקטים בכל הסגמנטים בתחום הנדל"ן"

חברת ברקת, בניהולו של עדי גזית, מהחברות המובילות במתן אשראי בענף הנדל"ן התקשרה בהסכם להעמדת הלוואת גישור בסך 55 מיליון שקל לחברת הנדל"ן הציבורית 'רותם שני', וזאת לטובת מחזור הלוואה אשר הועמדה על ידי רותם שני לבעלי הזכויות בקרקע. ההלוואה תועמד כנגד רישום שיעבוד ראשון על קרקע ביפו לטובת החברה וכן שעבודים ובטחונות נוספים כמקובל בעסקאות מימון של החברה ובהתאם להוראות הסכם המימון.


בחודשים אלה התקשרה ברקת בהסכמים להעמדת אשראי בסך כולל של כ-270 מיליון שקלים, לרבות מימון בסך של עד 145 מיליון שקל לפרויקט המשרדים 'אוניקס' שעיקרו הקמת 2 בנייני משרדים למטרות תעסוקה ומסחר בני 12 קומות כל אחד, מעל קומת קרקע,  וקומת חניה על מקרקעין המצויים בקרית אונו, בסמוך לצומת סביון; הלוואת גישור בסך כ-40 מיליון שקל לחברה יזמית, לצורך מימון השלמת רכישת קרקע בראש העין בה זכו במכרז רמ"י; הלוואת השלמת הון עצמי (מזנין) בסך כ-40 מיליון שקל עבור פרויקט לליווי בניה למגורים בכפר סבא; הלוואת גישור בסך של כ- 50 מש"ח כנגד קרקע בגבעת שמואל.

 

השבוע פרסמה ברקת את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2022 כולה, המלמדות על גידול משמעותי בהכנסות וברווח הנקי ביחס לתקופות המקבילות אשתקד. הכנסות המימון בשנת 2022 טיפסו בכ-123% לכ-65.5 מיליון שקל לעומת כ-29.4 מיליון שקל בשנת 2021. הכנסות המימון, נטו, בשנת 2022, זינקו בכ-168% לכ-29.2 מיליון שקל, לעומת כ-10.9 מיליון שקל בשנת 2021. הרווח הנקי בשנת 2022 הסתכם בכ-11.7 מיליון שקל, לעומת כ-2.5 מיליון שקל ב-2021, גידול של מעל פי 4. הגידול ברווח נבע מהגידול בהיקפי הפעילות, וכן מהשפעה חיובית של עליית המדד.

עדי גזית, מנכ"ל ברקת: "אנו מעדכנים כי חתמנו על הסכם למימון הלוואת גישור בסך 55 מיליון שקל לחברת רותם שני. ברקת ממשיכה לפעול לקידום מהיר ויעיל של הענקת הלוואות שיאפשרו לקדם פרויקטים בכל הסגמנטים בתחום הנדל"ן. את שנת 2022 אנו מסכמים בימים אלה כשנה של צמיחה והתקדמות משמעותית המתבטאת בגידול משמעותי ברווחי החברה. כל זאת בהתאם לאסטרטגיית החברה לביסוס וחיזוק מעמדה כחברת אשראי איתנה ומובילה בתחום הנדל"ן, לצד ביסוס תשתית שתתמוך בהמשך צמיחתה העתידית של החברה ושיפור רווחיותה".

 


 


אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: