מתוך הקושי מגיעה הצמיחה | יוסי סולומון

בליל הסדר נשב כולנו מסובים סביב שולחן החג ונספר בנס יציאת מצרים, במהלך סיפור ההגדה אנו אומרים את הקטע הבא; "ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ, לעשות כמו שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, שנאמר: ויאמר לאברהם, ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה, וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול".

ולכאורה תמוהה, מדוע בכלל היה צורך בגלות מצרים בשביל להגיע לרכוש גדול, הרי הקב"ה היה יכול להעניק לבני ישראל רכוש גדול גם ללא כל הסבל שעברו אבותינו במצרים?!


אלא יש להשיב על כך, במהלך הזה מלמדנו הקב"ה מוסר לדורות! הקב"ה מלמד אותנו שהרבה פעמים כדי שנוכל להגיע לדברים טובים אנחנו נצטרך לעבור קשיים, אך לאחר מכן נגיע לדרגות עצומות וגבוהות.

בתקופה האחרונה עם ישראל עובר משבר גדול המאיים לכלותינו, חשוב שנזכור שאחים אנחנו וסביב שולחן הסדר כל הבנים יושבים, וכשנזכור זאת נוכל להתגבר על הקשיים המנסים לשבור אותנו ונזכה לצאת מעבדות לחירות אמיתית ולגאולה השלמה.


(צילום: שמחה כהן – חדשות כל העולם)
אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: