פלאות בגור: סיום הש"ס כולו בלי לפתוח גמרא

איחוד מוסדות גור ביקשו לכבד תורם יקר ז"ל, והחליטו לערוך סיום הש"ס 'מזומנים' לזכרו.

התוכנית היתה לגייס כמה מהכוללים של החסידות, לחלק את דפי הש"ס בין האברכים, ולסיימו בתוך ימים ספורים עד היארצייט שחל בשב"ק ג' ניסן.


ממה שקרה אחר כך אפילו ב'איחוד' הופתעו. הכולל הראשון שפנו אליו, כולל 'מזומנים' בני ברק המונה 15 אברכים בלבד, הודיעו כי הם לבד יסיימו ש"ס בעל פה, ישבו האברכים ופשוט 'אמרו' את הש"ס בשלושה ימים בלבד. רגע השיא היה מעמד הסיום, הוא נערך בשבת 'נציבי היום' של האיחוד בחפץ חיים.

הנוכחים והנהלת האיחוד החליטו להפתיע את האברכים, והחלו לשאול אותם שאלות מכל חלקי הש"ס, 'נראה אם באמת אתם יכולים לומר ש"ס בעל פה', המשתתפים, תורמי האיחוד, יצאו מכליהם ונדהמו מהבקיאות והבהירות, מראי מקומות נזרקו, סוגיות נפרסו, והציבור פצח בריקוד סוער ונרגש לכבוד 'סרי התורה' החיים המהלכים במאותיהם בין היכלי הכוללים של חסידי גור.

מאז החלה שיטת ה'מזומנים' אותה ביקש האדמו"ר מגור להנחיל, בדגש על מצות 'ידיעת התורה', לומדים אלפי אברכי ובחורי גור בשיטת סיכום מיוחדת המאפשרת לזכור מאות ואלפי דפים בש"ס ולזוכרם לאורך זמן.

בשבוע שעבר סיימו מסכת בידיעה מושלמת כ 3500 אברכים ומבוגרים במעמד כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א.

מלאה הארץ דעה את ה', אשרי רבם שלימדם תורה.אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: