אושר סופית: חוק נבצרות ראש הממשלה אושר בקריאה שניה ושלישית

ברוב של 61 תומכים מול 47 מתנגדים מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק־יסוד: הממשלה (תיקון מס' 12) של חבר הכנסת אופיר כץ וקבוצת חברי כנסת.

מוצע לקבוע שנבצרות זמנית של ראש הממשלה למלא את תפקידו תהיה בשל אי מסוגלות פיזית או נפשית בלבד ותיקבע על ידי ראש הממשלה בהודעה לממשלה וליושב ראש הכנסת ובאישור ועדת הכנסת ברוב של 2/3 מחבריה.


בנוסף, גם הממשלה תהיה רשאית להחליט ברוב של 3/4 מחבריה כי נבצר מראש הממשלה זמנית למלא את תפקידו בשל אי מסוגלות פיזית או נפשית; במקרה מעין זה הממשלה תכונס על ידי ראש הממשלה לבקשת 3/5 מחברי הממשלה ועל ראש הממשלה יהיה לכנס את הממשלה בתוך שלושה ימים ממועד הגשת הבקשה או במועד מאוחר יותר אם התבקש לכך בבקשה.

אם ישיבת הממשלה לא כונסה בתוך שלושה ימים יכנס מזכיר הממשלה את הממשלה באופן מיידי וממלא מקום ראש הממשלה ינהל את הישיבה. החלטת הממשלה במקרה זה תעמוד בתוקפה שלושה ימים ותובא לאישור ועדת הכנסת ברוב של 2/3 מחבריה, ואם החלטת הממשלה ניתנה מטעמי בריאות, תהיה החלטת ועדת הכנסת גם על יסוד חוות דעת רפואית וועדת הכנסת תהיה רשאית לקבוע שהנבצרות תמשך לא יותר משבעה ימים מיום החלטת הממשלה; כן מוצע כי אם ראש הממשלה לא יגיש חוות דעת רפואית בהתאם לכללים שקבעה ועדת הכנסת יראו אותו כאילו הודיע על נבצרותו.

הארכת תקופת הנבצרות במקרה שוועדת הכנסת אישרה את החלטת הממשלה או במקרה שראש הממשלה לא הגיש חוות דעת רפואית טעונה החלטה של הכנסת, לפי הצעת ועדת הכנסת, שהתקבלה ברוב של שמונים חברי הכנסת לתקופה שלא תימשך יותר מ-21 ימים בכל פעם, ובלבד שסך התקופות לא יעלה על 100 ימים כקבוע בסעיף 16(ב) לחוק-יסוד: הממשלה.

עוד מוצע שסיום נבצרותו הזמנית של ראש הממשלה, אם זו נקבעה על ידי הממשלה ואושרה על ידי ועדת הכנסת וכן הארכת תקופת הנבצרות, תיעשה בהחלטה של ועדת הכנסת ואם נקבעה הנבצרות מטעמי בריאות – על יסוד חוות דעת רפואית. לבסוף, מוצע כי הוראות בדבר כינוס הכנסת או הוועדות בזמן פגרה לא יחולו לעניין זה.

בדברי ההסבר נכתב: "בשל ההשלכות של קביעת קיומה של נבצרות של ראש הממשלה, כאשר הקביעה מתקבלת בניגוד לדעתו, כאשר הוא כשיר פיסית ונפשית לתפקידו, משמעותה הדחתו של מנהיג מכהן שנבחר על ידי נציגי העם ובעודו זוכה לאמון הכנסת. כלומר, קביעת נבצרות ראש הממשלה היא בפועל מעשה ביטול של תוצאות הבחירות וההליך הדמוקרטי.


על כן, תיקון זה נועד להבהיר שנבצרותו של ראש הממשלה מלמלא את תפקידו יכולה להתרחש אך ורק בשל אי-מסוגלות פיסית או נפשית של ראש הממשלה למלא את תפקידו. כלומר, בשל מצב בריאותי קשה או בשל מצב קיצוני אחר (דוגמת ניתוק קשר ממושך או שבי), המגביל קיצונית או מונע כליל, פיסית או נפשית, את יכולת התפקוד של ראש הממשלה.

כן מוצע להבהיר, כי לאור משמעותה של ההכרזה על נבצרות כהדחתו של מנהיג מכהן שנבחר על ידי נציגי העם, בית משפט, לרבות בית המשפט העליון בשבתו כבית דין גבוה לצדק, לא ידון בבקשה להכריז על נבצרות ראש הממשלה או לאשרה וכי החלטה או צו של בית משפט כאמור יהיו חסרי סמכות ונעדרי תוקף.

בהינתן שראש ממשלה מכהן שואב את כוחו וסמכותו מהעם באמצעות נציגיו, הצעה זו משקפת בעיני מציעיה את התפיסה הקיימת ולפיה הדחת המנהיג נגד רצונו תהיה בקביעת נציגי העם בלבד מבלי מעורבות של זרוע לא-נבחרת. כלומר, הצעת חוק זו אינה משקפת שינוי של הדין הקיים אלא הבהרת הליך היישום שלו."

יו״ר מפלגת ישראל ביתנו, ח״כ אביגדור ליברמן, הגיב בחשבון הטוויטר שלו לאישור חוק הנבצרות בקריאה שלישית: ״סיעת ישראל ביתנו תגיש עתירה לבית המשפט העליון לפסול את חוק הנבצרות. לא נאפשר למדינת ישראל להפוך למונרכיה של משפחת נתניהו.״

יו״ר המחנה הממלכתי ח״כ בני גנץ: ״חוק הנבצרות עבר – חוק פרסונלי שכולו ביצור שלטון נתניהו מול תסריט דמיוני. אין ריכוך, אין עצירה, ואין מעצורים. ‏קורא לכולם לצאת ולהפגין היום מול ההפיכה המשטרית שמתקדמת ומסכנת אותנו.״


(קרדיט צילום: נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת).
אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: