ברוב של 40 ח"כים: חוק יישום תוכנית ההתנתקות אושר במליאת הכנסת בקריאה ראשונה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות (תיקון מס' 7) (ביטול איסור הכניסה לשטח בצפון השומרון והשהייה בו), התשפ"ג-2023, של חברי הכנסת יולי יואל אדלשטיין, לימור סון הר מלך וקבוצת חברי הכנסת. בהצעת החוק תמכו 40 חברי כנסת, למול 17 חברי כנסת שהתנגדו.

מוצע לקבוע כי סעיפים 23 עד 27 בחוק הקובעים הגבלה ואיסור של כניסה ושהייה של אנשים בשטח המפונה החל ממועד מסוים, הסמכת כוחות הביטחון למנוע כניסה לשטח המפונה והוצאת מי ששוהה בו בניגוד לחוק, וכן הוראות עונשין בעניין זה – לא יחולו על השטח המפונה בצפון השומרון.


בדברי ההסבר נכתב: "בחלוף השנים, לדעת המציעים אין עוד הצדקה למנוע כניסה ושהייה של ישראלים בשטח המפונה בצפון השומרון, ולפיכך מוצע לקבוע כי סעיפים אלה לא יחולו עוד על השטח המפונה.

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית תבחן ועדת החוץ והביטחון של הכנסת אם לשנות את שם החוק כך שישקף את התיקון המוצע וכן אם לבטל את תחולתם של סעיפים 28 עד 30(ב) על השטח בצפון השומרון, שעניינם ביטול זכויות לגבי מקרקעין של ישראלים בשטח המפונה, מסירת מקרקעין ופינוי מיטלטלין".


(קרדיט: נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת).
אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: