תגובות

בשורה לעצמאים: העיקולים יוקפאו ▪︎ התשלומים יפרסו ל-12 חודשים

בתום דין ודברים של יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני עם רשות המיסים ולאחר הדיון שהתקיים השבוע בועדת הכספים – סוכם, כי העיקולים שהוטלו על עוסקים ונישומים יוקפאו בחודשיים, ופריסת התשלומים להחזרת המענקים תהיה ל-12 חודשים.

השגות ניתן להגיש באזור האישי. לצורך הסדרת פריסת התשלומים, ניתן לפנות למשרד השומה בו מתנהל התיק או להגיש את הבקשה לפריסה באמצעים מקוונים במערכת פניות הלקוחות באינטרנט.


על מנת לאפשר לעוסקים לבצע פריסת תשלומים ו/או להגיש השגות על הדרישה להחזרת מענקים, רשות המסים תקפיא את העיקולים שהוטלו על עוסקים ונישומים לתקופה קצובה של חודשיים (עד ה 11/3/2023).

כזכור, במהלך משבר הקורונה שילמה רשות המסים מענקים לעצמאים ולבעלי שליטה במספר מסלולים. לאור הצורך בהעברת התשלומים באופן מהיר למספר גדול מאד של בעלי עסקים, המענקים שולמו לעתים עוד בטרם הוגשו דיווחי המע"מ הרלבנטיים, ולכן התשלומים בוצעו על סמך הצהרת המבקשים בדבר עמידתם בתנאי הזכאות. בבדיקות שערכה רשות המסים עלה כי ישנם בעלי עסקים רבים שביקשו וקיבלו מענקים שאינם זכאים להם.

בשנה וחצי האחרונות, עם היציאה מהמשבר, החלה רשות המסים בפעולות להשבת המענקים ששולמו לעוסקים ונישומים למרות שלא היו זכאים להם. עד עתה, הפעולות כללו מהלך וולונטרי להשבת המענקים, במסגרתו יכלו בעלי עסקים שקיבלו מענקים שאינם זכאים להם להשיב את המענקים מיוזמתם, בפריסה נוחה וללא תוספת ריבית ו/או קנסות. בנוסף נעשו פעולות יזומות שכללו בין היתר שיחות טלפון, משלוח מסרונים, משלוח מכתבים וכו'.

בתקופה האחרונה רשות המסים החלה להפעיל הליכי אכיפה כלפי עוסקים ונישומים שלא נענו לפניות היזומות ולמהלך הוולונטרי להשבת המענקים. ההקלות שפורטו לעיל, נועדו לסייע לכל מי שטרם הסדיר את חובותיו בגין המענקים ששולמו ולא היה זכאי לקבלם, ולכל מי שיש לו סיבות מוצדקות להגשת השגה.

גפני: "אני שמח שרשות המיסים נענו לדרישתנו, היות ומדובר במצוקה קשה של העצמאים שנדרשים להחזיר את כספי המענקים. בהסכמה עם שר האוצר סמוטריץ' שהשתתף בדיון בועדה ורשות המיסים – העיקולים יוקפאו בחודשיים ופריסת התשלומים תהיה ל-12 חודשים".אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: