תגובות

דו"ח מבקר המדינה: ליקויים חמורים באופן ההתקשרות עם מתאם השבויים והנעדרים

המבקר אנגלמן: "מדינת ישראל צריכה לפעול לשחרור הלוחמים והאזרחים הנמצאים בידי האויב, ועליה לפעול באופן הרגיש ביותר מול המשפחות"

סוגיית השבויים והנעדרים היא סוגיה מורכבת המלווה את ישראל עשרות שנים. טיפול בסוגיה כולל בין השאר איסוף מידע, ניהול קשרים במישור הבין-לאומי לצורך השגת הסדרים להשבת השבויים והנעדרים וקיום קשר קבוע עם משפחותיהם, המצויות בתקופה קשה ביותר של משבר מתמשך. הטיפול בנושא השבויים והנעדרים מתנהל במשרד ראש הממשלה, ונמצא באחריות ישירה של ראש הממשלה. משרד רה"מ מנהל את פעולותיו בנושא השבויים והנעדרים גם באמצעות מתאם לנושא השבויים והנעדרים הפועל מטעם ראש הממשלה. מבקר המדינה בדק את נושא ההתקשרות וסדרי הפעלתו של מתאם השבויים והנעדרים.


בנוגע להסכם ההתקשרות והתגמול שניתן למתאם השבויים והנעדרים עבור עבודתו, מצא המבקר כי בשלוש מחמש תקופות ההתקשרות עם מתאם השבויים והנעדרים החלה תקופת ההתקשרות לפני שהתקבלו כל האישורים הנדרשים של ועדות היועצים והפטור, ובארבע פעמים החלה תקופת ההתקשרות לפני מועד החתימה על ההסכם עם המתאם.

מספר שעות העבודה השנתי של מתאם השבויים והנעדרים בארבע תקופות ההתקשרות הראשונות נע בין כ-1,900 לכ-2,200 שעות. תמורת עבודת המתאם שילם משרד רה"מ בסך הכול בארבע שנים וחצי (מדצמבר 2017 עד מאי 2022) כ-2.74 מיליון ש"ח (כולל מע"ם), ובממוצע לחודש – כ-50,000 ש"ח. התשלום החודשי הממוצע של משרד רה"מ למתאם בתקופה האמורה היה דומה לשכר החודשי של מנכ"ל משרד ממשלתי (לרבות הפרשות מעסיק) באותה תקופה. היקף שעות ההעסקה שאושרו למתאם השבויים והנעדרים – 2,160 שעות בשנה (180 שעות בחודש), קרוב להיקף השעות של עובד מדינה במשרה מלאה (182 שעות בחודש). המתאם דיווח על 165 שעות עבודה בממוצע לחודש, על 20 ימי עבודה בממוצע בחודש ועל שמונה שעות עבודה בממוצע ביום, פריסת שעות הדומה לזו של עובד מדינה במשרה מלאה. 

בדו"ח עלה כי היקף העסקת מתאם השבויים והנעדרים במשך כחמש שנים אינו עולה בקנה אחד עם הנחיות נציבות שירות המדינה, ולפיהן המשרד המתקשר בחוזה עם יועץ נדרש לוודא שהיועץ לא יועסק לאורך זמן בהיקף שעות חודשי הקרוב להיקף ההעסקה של עובד מדינה. כמו כן, לא נעשתה בחינה של האחראי במשרד רה"מ ושל הייעוץ המשפטי של המשרד, כנדרש, בנוגע לשאלה אם יש בהתקשרות כדי להביא ליצירת יחסי עבודה. אשר ל-55 חודשי העבודה שעליהם דיווח המתאם למשרד רה"מ, בדיווחים על 30 מחודשים אלה (55%) הוא פירט את המטלות שבוצעו. משרד רה"מ שילם למתאם תמורת שעות עבודתו שצוינו בכלל הדיווחים.

המבקר אנגלמן: "מדינת ישראל מחויבת לשבויים ולנעדרים ולמשפחותיהם. ההקרבה שלהם עבור המדינה צריכה להעמיד אותם בראש סדר העדיפויות. זהו נושא של דיני נפשות. מדינת ישראל צריכה לפעול לשחרור הלוחמים והאזרחים הנמצאים בידי האויב, ועליה לפעול באופן הרגיש ביותר מול המשפחות. הדו"ח כולל ליקויים שדורשים תיקון מיידי ועל הממשלה להסדיר את פעילותו של מתאם השבויים והנעדרים"


אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: