תגובות

היועמ"שית מזהירה מהחקיקה החדשה: "ניוותר כדמוקרטיה בשם בלבד"

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה בביקורת נרחבת על הממשלה הנכנסת ומכנה את החוקים האחרונים כ"בליץ חקיקה" שאולי "עשויות לפגוע במערכת האיזונים והבלמים בין רשויות השלטון"

היועצת המשפטית לממשלה גלי-בהארב מיארה תקפה היום את הצעדים שנוקטת הקואליציה הנכנסת בכנס חיפה למשפט.

בכנס אמרה מיארה כי "הצעות החקיקה הנדונות בימים אלה – מה שמכונה לצערי "בליץ" החקיקה – אינן עומדות כל אחת בפני עצמה.


התמונה הגדולה חשובה. צבר ההצעות שעל הפרק, בוודאי אם ימומש בחופזה, שלא מתוך ראייה כוללת וארוכת טווח, עלול לשבש את מערכת האיזונים והבלמים בין רשויות השלטון". הוסיפה.

לגבי הטענה של הצורך בשינויים במערכת הקיימת אמרה: "איני חולקת על חשיבותה של חשיבה ביקורתית ביחס למבנה המשטרי הקיים. שינויים הם לעיתים מחויבי המציאות. אך הרעיון לפיו נכון או ניתן לבצע שינוי עמוק במארג המשטרי באבחת חרב, שגוי בעיני. שינוי משטרי מהותי דורש חשיבה מעמיקה ושיקול דעת מושכל".

לגבי החוקים שמנסים להעניק סמכויות נוספות לשרים על פי אנשי המקצוע אמרה כי "אין מחלוקת כי הדרג הנבחר הוא זה שצריך למשול. זהו העקרון הדמוקרטי היסודי. משילות אפקטיבית חיונית לשגשוג המדינה ולמימוש רצון הבוחר. לא רק שאיננו כופרים בכך, אנו גם נסייע לממשלה בכך. זהו תפקידנו.

אך ללא ביקורת שיפוטית וייעוץ משפטי עצמאי, ניוותר עם עקרון שלטון הרוב בלבד. הא ותו לא. דמוקרטיה בשם, אך לא במהות".

היועצת המשפטית לממשלה ציינה כי בהצעות שעומדות על הפרק לא הוצעו מנגנונים לאיזון כוחו של הרוב ולהבטחת מחויבות המדינה לזכויות אדם. "מי שמבקש לערוך שינוי במערך האיזונים והבלמים הישראלי, צריך להבהיר כיצד לשיטתו ירוסן כוחו של הרוב מפני פגיעה במיעוט."


בהמשך תקפה את מה שהיא רואה כמהלכים שעשויים להיות פוליטיזציה של מערכת אכיפת החוק: "פוליטיזציה של מערכת אכיפת החוק תוביל לפגיעה קשה בעקרונות הבסיסיים ביותר של שלטון החוק – שוויון; היעדר שרירותיות; והיעדר משוא פנים. אם תיווצר, ולו תחושה, של פוליטיזציה של מערכת אכיפת החוק, תהיה זו מכה אנושה ליכולתה לתפקד ופגיעה קשה באמון הציבור. במדינה דמוקרטית לא ראוי לשנות את מערכת היחסים שבין הדרג המדיני לבין מערכת אכיפת החוק בחקיקת בזק." סיכמה.
יו"ר עוצמה יהודית ח"כ איתמר בן גביר מסר בתגובה: "היועצת המשפטית לממשלה טועה לחשוב שהיא ראש הממשלה האמיתי של מדינת ישראל. כל חוק שהיא לא מסכימה איתו הופך לסכנה לדמוקרטיה. חבל מאוד שהיועצת המשפטית לממשלה לא משתתפת בדיונים על הצעת החוק בכנסת, כי אז היא הייתה מגלה שהבעיה היא שפקודת המשטרה לא מאפשרת לשר לקבוע מדיניות.


אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: