תגובות

אושר בטרומית: "חוק בן גביר" – העברת סמכויות מהמשטרה למשרד לביטחון לאומי

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה של ח"כ איתמר בן גביר. בהצעה תמכו 61 חברי כנסת לעומת 53 שהתנגדו, והיא תועבר לוועדה המסדרת לקביעת הוועדה בה יתקיים הדיון בהכנה לקריאה ראשונה.

מוצע לתקן את פקודת המשטרה ולקבוע כי משטרת ישראל תהיה נתונה למרות הממשלה וכי המפכ"ל יהיה מופקד על ניהול משטרת ישראל, על הפעלתה ועל פיתוח יכולותיה, בהתאם להתוויית המדיניות ולעקרונות הכלליים של השר. ההצעה מחריגה את עניין חקירה או תיק מסוימים, לרבות לעניין פתיחתם, ניהולם או סגירתם, למעט עניין מדיניות בתחומי חקירות, טיפול בתיקים והעמדה לדין.


בדברי ההסבר נכתב: "עקרון יסוד בדמוקרטיה המודרנית הוא כי הדרג המדיני, קרי נבחרי הציבור, מתווה מדיניות ומנחה, והדרג הביצועי מיישם מדיניות זו. ואכן, ניתן לראות כי במבנה המשטרי של מדינת ישראל, צה"ל מבצע את מדיניות הממשלה ואת מדיניות השר הממונה וכפוף להנחיותיהם.

בהתאם לכך, ועל מנת ליצור מארג חקיקתי קוהרנטי, שעומד בקנה אחד עם עיקרון היסוד האמור ברישא, מוצע להחיל הסדר דומה בפקודת המשטרה, בכל הנוגע ליחסים שבין משטרת ישראל לבין הממשלה והשר הממונה".

ח"כ בן גביר: "פקודת המשטרה היא פקודה ישנה שבמדינה דמוקרטית לא יכולה להיות. אנחנו מגיני הדמוקרטיה ונילחם למענה. בדמוקרטיה שר יכול לקבוע את המדיניות של המשרד שלו. אז נכון שהיו שרים כמו עומר בר לב שעשו את הדברים במחשכים אבל דרך המלך היא לקבוע את מדיניות המשרד, לשם כך נבחרנו. זו מטרת הדמוקרטיה. רק במדינות העולם השלישי, מפקד המשטרה הוא זה שקובע את המדיניות."

השר לביטחון פנים עומר בר לב השיב: "מדובר בהצעת חוק שמהותה היא אחת – לפגוע בעצמאותה של משטרת ישראל ולהפוך אותה לכלי שרת בידי פוליטיקאים. היא לא נועדה לתיקון כי אם להרס עצמאותה של משטרת ישראל ופגיעה חמורה בדמוקרטיה הישראלית, מדובר בהפיכה של מה ממש. החוק הזה יהפוך את מדינת ישראל למדינת משטרה.

ארגון יש דין בתגובה להצעת החוק – תיקון פקודת המשטרה והרחבת הסמכויות לשר המיועד בן גביר: "הענקת סמכויות נרחבות שיכתיבו למשטרה את מדיניות אכיפת החוק ואת סדרי העדיפות בפעולות האכיפה תאפשר לשר להעניק חסינות מלאה למבצעי עבירות כלפי פלסטינים. חסינות שכזו עלולה להביא להתגברות ולהחמרה בתופעת אלימות המתנחלים וכתוצאה מכך לפגיעה חמורה בזכויות האדם של הפלסטינים ואף להסלמה במצב הביטחוני בגדה המערבית״.(צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת)
אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: