תגובות

ח"כ יצחק וסרלאוף בהצעת חוק ראשונית: להעניק רוב לממשלה בוועדה לבחירת שופטים

ח"כ יצחק וסרלאוף המיועד לתפקיד שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי. הגיש היום את הצעת החוק הראשונה שתשנה את שיטת בחירת נציגים לוועדה לבחירת שופטים: תוך שהוא מסביר כי הצעת החוק תמנע מצב בו הכוח הניתן בידי עורכי דין, העלולים למנות שופטים שאינם משקפים את דעת רוב הציבור".

ח"כ יצחק וסרלאוף הגיש הבוקר הצעת חוק, לפיה שני המועמדים מטעם לשכת עורכי הדין לוועדה לבחירת שופטים ייבחרו מטעם הממשלה. כיום נבחרים 2 הנציגים לוועדה לבחירת שופטים מתוך תשעה, על ידי לשכת עורכי הדין.

בדברי ההסבר להצעת החוק מציין וסרלאוף: "מדובר בעיוות מוסרי המעניק לגילדה מסוימת (אשר ספק רב אם היא מייצגת את כלל הציבור הישראלי באופן מייצג) כוח בלתי סביר בעליל בקשר לקביעת נושאי משרה שיפוטית בעלי כח עצום בציבוריות הישראלית".


ח"כ וסרלאוף הוסיף: "הצעת החוק מניחה כי מציאות זו עומדת בניגוד לאינטרס הציבורי בייצוג ראוי ברשות השופטת. עם זאת, לא ניתן להקל ראש ביכולתם של עורכי דין, אשר מופיעים בפני שופטים בערכאות נמוכות, או מכירים את חבריהם למקצוע, ליתן חוות דעת על התאמתו של עורך דין לשמש כשופט, או על התאמתו של שופט לעבור לערכאה גבוהה יותר".

בהצעתו בחוק מציע וסרלאוף לבטל את נציגות לשכת עורכי הדין בוועדה לבחירת שופטים ולהמירם בשני עורכי דין אשר ימונו ע"י ממשלת ישראל בהמלצת שר המשפטים".

ח"כ יצחק וסרלאוף מסר לחדשות כל העולם כי "מטרת הצעת החוק שהגשתי לתת ייצוג הולם בוועדה לבחירת שופטים ולמנוע מצב בו הכח ניתן בידי עורכי דין העלולים למנות שופטים שאינם משקפים את דעת רוב הציבור. העם הוא הריבון והנציגים בכנסת אמורים לייצגו גם בהליך הבחירה של השופטים."


(צילום: איתמר כרמון – חדשות כל העולם).
אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: