תגובות

חבר מועצת גדולי התורה לרבני והנהלת זק"א: "יש לכם משימה חשובה בשמירת כבוד המת"

בליל שישי האחרון עלו נציגי ועד הרבנים והנהלת זק"א – הרב חיים דביר נציג ועד רבני זק"א, דובי ויסנשטרן מנכ"ל זק"א, חיים וינגרטן ראש אג"מ זק"א, הרב דב בקשט ר"צ קריית יערים והרב מאיר אקער מזכיר ועד רבני זק"א, למעונו של חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבת חברון הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א.

נציג ועד רבני זק"א הרב חיים דביר הציג בפני הגר"ד את הנהלים לפיהם פועלים מתנדבי זק"א בזירות אסון, תאונות ומב"ט עפ"י ההלכה וציין כי אלפי המתנדבים עברו הכשרה הלכתית ומקצועית בכל הקשור לכבוד המת. כמו כן ציין הרב דביר כי באירועים רבים נתקלים המתנדבים בשאלות הלכתיות קשות וכבר בשטח רבני זק"א מקבלים פניות מהמתנדבים ומורים להם כיצד לפעול. הרב דביר הראה לגר"דכהן את הקונטרס ההלכתי של רבני זק"א שמצוי אצל כל מתנדב ובו הוראות מיוחדות למתנדבי הארגון בכל שלב ושלב.


הרב מאיר אקער מזכיר ועד הרבנים של זק"א ורכז ההלכה הציג בפני הגר"ד כהן את הספר שעתיד לצאצ בקרוב ובו מאות שאלות הלכתיות שהגיעו לשולחנם של רבני זק"א וגדולי הפוסקים בכל הקשור לשמירת כבוד המת וחסד של אמת, שאלות שעלו מהטיפול בשטח ומהשלבים שלאחר מכן.

מנכ"ל הארגון דובי ויסנשטרן הציג בפני הגר"ד כהן את המשבר שנוצר לאחרונה בין זק"א למשטרה "אגף המתנדבים במשטרה הוציא נוהל חדש שכל כולו ביזוי המת ולא שמירה על כבוד המת. נוהל שאינו עפ"י ההלכה, נוהל שמוחק 34 שנות עשייה וחסד למען כבוד המת". מנכ"ל זק"א הציג בפני הגר"ד את מכתבם של ועד רבני זק"א בנשיאות הגאון הרב אביגדור נבנצאל שליט"א שיתפרסם בימים הקרובים לאחר שבחנו את הדברים וקבעו כי הנוהל החדש אינו עולה בקנה אחד עם כבוד המת.

חבר מועצת גדולי התורה הגר"ד כהן חיזק את מתנדבי זק"א והשיב לנציגי ועד הרבנים ולנציגי הנהלת זק"א כי "ה' יצליח דרככם. יש לכם משימה חשובה מאד לעמוד על משמר כבוד המת בכל ישראל, שתהיה הרבה סייעתא דשמיא לכולם" ראש הישיבה אף ציין כי יפנה אישית לחברי הכנסת כדי שיפעלו מול מפכ"ל המשטרה להסדיר העניין ואמר כי יש לשמור על ההלכה ולא לוותר על כך.


אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: