תגובות

הבריחו יהלומים בכ-250,000 מיליון ₪: כתב אישום הוגש נגד חברת LLD יהולמים ונגד מנכ"ל החברה

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב (המחלקה הכלכלית) כתב אישום נגד חברת אל.אל.די יהלומים בע"מ (LLD Diamonds), שעיסוקה במסחר ביהלומים, ונגד מנכ"ל החברה, ראובן שמאלוב. זאת, במסגרת הסדרי טיעון עמם בפרשת "יהלום שחור", שעניינה עבירות הברחת יהלומים בהיקף גדול לישראל והלבנת הון.

צילום אילוסטרציה: איתמר כרמון – חדשות כל העולםעל פי ההסדר שנחתם בין הצדדים חברת LLD תודה ותורשע בעבירות הברחה והלבנת הון וייגזרו עליה קנס וחילוט בסך 25 מיליון שקלים.
שמאלוב יודה ויורשע בעבירות הברחה והלבנת הון, וייגזרו עליו 18 חודשי מאסר בפועל וקנס וחילוט בסך 280,000 ₪.


על פי כתב האישום שבעובדותיו צפויים להודות הנאשמים, בתקופה שבין מרץ 2008 לבין 2012 פעל שמאלוב להבריח יהלומים מחו"ל עבור חברת LLD באמצעות בלדרים שונים. עוד על פי כתב האישום, מנגנון ההברחה התבצע כך שהבלדרים קיבלו יהלומי גלם בחו"ל והבריחו אותם לישראל, תוך שהם מסתירים אותם על גופם, מבלי להצהיר עליהם במכס, ומבלי שצורפו ליהלומים תעודות קימברלי המעידות כי מקור היהלום אינו באזורי עימות באפריקה (אינם "יהלומי דמים"). לאחר מכן הבלדרים מסרו את היהלומים המוברחים למפעיל הבלדרים או במשרדי חברת LLD.הנאשמים – שמאלוב והחברה – ניהלו את תהליך ההברחות, שכלל בין היתר את קבלת היהלומים שהוברחו בישראל, העברת היהלומים המוברחים למיון והערכה, וכן הנחיית עובד החברה לתעד את הסחורה המוברחת בסדרה מקודדת, על מנת להסתיר את מקורם.
על פי כתב האישום, שווי היהלומים המוברחים עמד על מעל ל-70 מיליון דולר (מעל ל-243 מיליון שקלים). התיק נחקר על ידי יאחב"ל שבלהב 433 במשטרת ישראל, חקירות מכס ומע"מ ירושלים ויחידת יהלום ברשות המיסים. וטופל על ידי עורכת הדין אורנה גלבשטיין מפרקליטות מיסוי וכלכלה.

הפרטים המלאים על תהליך ההברחה:

הנאשמת חברת LLD ח.פ 512541285 היא חברה שהתאגדה בשנת 1997 ,ועיסוקה במסחר ביהלומים, ובכלל זה יהלומי גלם. הנאשם ראובן שמאלוב, כיהן בשנים 1998-2016 כחשב בחברה, והחל משנת 2016 מכהן כמנכ"ל החברה. | תעודת קימברלי היא תעודה המעידה כי מקור יהלום הגלם אינו באזורי עימות באפריקה אינו יהלום דמים. התעודות מונפקות במסגרת "תהליך קימברלי" שהוא תהליך בינלאומי למניעת סחר ביהלומי דמים, בו חברה מדינת ישראל.

בתקופה שבין מרץ 2008 לבין 2012 פעל הנאשם להבריח יהלומים מחו"ל ממדינת אמנה בהתאם לתהליך קימברלי עבור חברת LLD באמצעות בלדרים שונים להלן. את יהלומי הגלם קיבלו הבלדרים בחו"ל והבריחו אותם לישראל ללא תעודות קימברלי, תוך שהסתירו אותם על גופם. בהגיעם לישראל, עברו הבלדרים במסלול הירוק במכס ולא הצהירו על כך שהם נושאים על גופם יהלומים. לאחר מכן, מסרו הבלדרים את יהלומי הגלם המוברחים לבלדר או מי מטעמו או במשרדי חברת LLD. .הנאשמים ניהלו את תהליך ההברחות, שכלל בין היתר את בחירת היהלומים שיוברחו שבוצעה על ידי אורגן אחר בנאשמת, קבלת היהלומים שהוברחו בישראל, העברת היהלומים המוברחים למיון והערכה והנחיית עובד החברה לתעד את הסחורה המוברחת בסרייה מקודדת, על ידי הנאשם. בתקופה הרלוונטית לאישום פעלו הנאשמים לשם הברחת יהלומי גלם עבור חברת LLD ,בהיקף כולל של מעל ל 70 מיליון דולר – מעל 243 מיליון ש"ח .יהלומי הגלם המוברחים הם בגדר טובין שיבואם מוגבל .על יהלומי הגלם אשר הוברחו חלות הוראות צו יבוא חופשי, תשע"ד-2014 צו היבוא מעודכן מעת לעת ומחייב, בין היתר, הוצאת תעודת קימברלי.הנאשמים פעלו ליבוא יהלומי הגלם כמפורט מעלה, מבלי שצורפה אליהם תעודת קימברלי מקורית, חתומה ומלאה כדין, כנדרש. יהלומי הגלם המוברחים מהווים "רכוש אסור" כהגדרתו בסעיף 3 לחוק איסור הלבנת הון,
התש"ס-2000. הנאשמים ביצעו פעולות ביהלומים המוברחים, כאמור לעיל. במטרה להסתיר את מקור היהלומים המוברחים, את זהות הנאשמת כבעלת הזכויות בהם ואת העובדה שיהלומי הגלם שימשו לביצוע הברחה במעשיהם, פעלו הנאשמים במטרה להבריח טובין לישראל בכוונה לעקוף כל איסור על פי דין, במעשיהם עברו הנאשמים על הוראות המנכ"ל, ובכך פגעו במנגנון הקבוע בצו היבוא שתפקידו למנוע סחר ביהלומים שלא הוצאה עבורם תעודת קימברלי. וכן עשו הנאשמים פעולות ברכוש, ביודעם שהוא רכוש אסור, במטרה להסתיר את הפעולות שביצעו בו.צילום: אילוסטרציה, איתמר כרמון – חדשות כל העולם
אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: