תגובות

מארה"ב למשכן שילה: האדמו"ר מקאסוב שליט"א ערך תפילה לחשוכי ילדים • תיעוד

מעמד מיוחד נערך לקראת ימי הרחמים והסליחות באתר שילה הקדומה שם עמד המשכן, ע"י כ"ק האדמו"ר מקוסוב ארה"ב שליט"א, אשר הגיע למקום ועורר רחמים לישועת הפרט והכלל ובמיוחד לחשוכי ילדים

כ"ק האדמו"ר מקוסוב ארצות הברית שליט"א הגיע כמדי שנה לקראת ימי הרחמים והסליחות למעמד נדיר לישועת חשוכי בנים שנערך בראשותו מזה שנים באתר ההיסטורי "שילה הקדומה" בבנימין.


מדובר במעמד נדיר נורא הוד וחסר תקדים שנערך זה קרוב לעשר שנים, כאשר האדמו"ר עורך במקום מעמד תפילה רבתי. ברגש רב נאמרת תפילת חנה ועוד תפילות לישועות ובפרט לזרע של קיימא לאנשים חשוכי ילדים ל"ע, מעמד אשר מעורר הדים נרחבים בעולם כולו.

המעמד נערך מדי שנה על ידי ארגון "שמחתי בישועתך" בהנהלת הרב חיים מאיר שטיינמץ שיחי' איש אמונו של כ"ק האדמו"ר בישראל. האדמו"ר הגיע במיוחד למעמד הנדיר ועורר ישועה למצפים לבשורת הילדים, כאשר המצפים לישועה השתתפו אף הם במעמד הנדיר.

במהלך דבריו במעמד המיוחד שנערך באתר שילה הקדומה הזכיר האדמו"ר מקוסוב ארה"ב שליט"א את דברי השל"ה הקדוש שכותב שאפילו שהמשכן נחרב אך רושם קדושת המקום קיים עד היום הזה והרי זה מקום מסוגל ביותר לפעול ישועות ונפלאות ברוחניות וגשמיות ובכל מילי דמיטב ובפרט מסוגל המקום לפעול ישועה להיפקד בזרע של קיימא.

לאחר תפילת מנחה החלו המשתתפים לשורר ניגוני רגש והתעוררות ואמרו את 'תפילת חנה' בזעקה ודמע. עם סיום התפילה עברו המשתתפים להתברך מהאדמו"ר אשר העניק לכל משתתף פירות ברכה לסגולה.

יצוין כי כבר עשרות זוגות נושעו ונפקדו בפרי בטן למעלה מדרך הטבע בתפילה המיוחדת שנערכת במהלך השנים האחרונות באתר שילה הקדומה במקום בו עמד המשכן.


קיימים סיפורים ועדויות רבות על כל מיני ישועות וניסים שהתרחשו במקום והמקום מוכר כפלאי.


אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: