תגובות

נכנס לתוקף: אזרח עם עד 2 תיקים פלילים במשטרה – הם יבוטלו לאחר 5 שנים

בתאריך 12.7.22 נכנס לתוקפו חוק המידע הפלילי ותקנת השבים התשע"ט- 2019 (להלן:"החוק") החוק מגדיר מחדש את נקודת האיזון בין שני עקרונות הגלומים בו: המרשם הפלילי – שמשמעו תיעוד מלא של ההיסטוריה הפלילית של האדם וניהול המידע הפלילי ומסירתו לגורמים השונים לצורך ההגנה על אינטרס הציבור, לבין תקנת השבים – שעניינה אינטרס השיקום, שיקומו של בעל הרישום הפלילי והשתלבותו המלאה בחברה ובשוק העבודה כך שחטאו לא ייזכר לו כל ימיו ויתאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו.

לרגל כניסת החוק לתוקפו, משטרת ישראל החליטה לפעול לביטול תיקים סגורים מהמרשם המשטרתי לאזרחים נורמטיביים אשר עומדים בקריטריונים ברורים ושוויוניים.
המתווה יבוצע ללא צורך בפניית אזרח למשטרה.


בהתאם לקריטריונים שנקבעו המתווה יחול על אדם העומד בתנאים המצטברים כדלקמן:

• קיומם של עד שני תיקים סגורים בעבירות עוון ופשע למעט עבירות חמורות שהוחרגו מהמתווה.

• העדר תיקי מב"ד פתוחים והעדר רישום פלילי שטרם נמחק.

• המתווה לא יחול על עבירות מנהליות ועבירות תעבורה.

• עמידה בתנאי הסף – חלוף הזמן מיום ביצוע העבירה האחרונה בעבירת עוון 3 שנים לקטין , 5 שנים לבגיר ובעבירת פשע 5 שנים לקטין, 7 שנים לבגיר.


• לאדם לא בוטלו תיקים סגורים בעבר.

• ביטול תיקים סגורים יבוצע בכל עילות הגניזה אשר בסמכות ראש אח"ם למעט תיקים שנסגרו בעילת עיכוב הליכים.

משטרת ישראל תמשיך לפעול ולהיטיב למען האזרח שומר החוק.

ניתן להיכנס החל ממחר (19.9.22) לאתר המשטרה להסברה על מתווה המחיקה.

השר לביטחון הפנים עמר בר-לב: "ביטול התיקים הסגורים שאנו מבצעים, יאפשר לעשרות אלפי אזרחים נורמטיביים אשר מעדו בעבר באירועים שאינם חמורים, ומאז נושאים סוג של 'אות קין' – להמשיך בחייהם מבלי שהדבר יאפיל כמו צל ויפגע בהם במצבים כמו חיפוש עבודה, חתימה על חוזים ועוד. לא נכון שתיק סגור על מקרה קל יחסית שאירע לפני שנים, לא פעם בגיל ההתבגרות, ילווה אזרחים נורמטיביים שנים מאוחר יותר. לכן, כשהוצגה לי התוכנית על ידי המשטרה, אישרתי אותה ללא היסוס. זו לא רק מחווה לראש השנה, אלא גם מהלך אנושי בסיסי, ראוי ומחויב המציאות, ואני מברך על כך".


אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: