לראשונה במוסד: 2 נשים מכהנות בתפקידי מפתח בכירים – אלו התפקידים

המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים מפרסם היום את דבר כניסתה לתפקיד של א', ראש מנהלת המודיעין בארגון (מקבילה לראש אמ"ן). לראשונה בתולדות המוסד מכהנת אישה בתפקיד זה.

א' צמחה בשורות המוסד ומשרתת בליבת העשייה המודיעינית כ-20 שנים. בפועל, ראש מנהלת המודיעין מופקדת על גיבוש תמונת המודיעין האסטרטגית ברמה הלאומית בשורת נושאים, ובהם: הגרעין האיראני, טרור עולמי ונורמליזציה עם העולם הערבי. כמו כן, היא אחראית על המודיעין בכל מבצעי המוסד ומנהלת מאות רבות של עובדים במקצועות האיסוף, הניתוח והמחקר המודיעיני.

המודיעין במוסד, המנוהל כיום באופן חסר תקדים ע"י שתי נשים, א' וסגניתה ה', נחשב כאחד מעוגני הליבה ומנועי הצמיחה של הארגון.

א' שמונתה לאחרונה, מצטרפת לק', אשר מכהנת כראש מערכת איראן, זירת העיסוק המרכזית של הארגון.

ראש מערכת איראן אחראית על האסטרטגיה של המוסד בהתמודדות עם האיום האיראני על כל צורותיו ואחראית על הובלת המערכה השילובית של מבצעים, טכנולוגיה ומודיעין במוסד יחד עם צה"ל ועם כל זרועות הביטחון.

ק', שצמחה אף היא מהעשייה המודיעינית, מכהנת כיום באחד התפקידים הבכירים, המשמעותיים והמשפיעים ביותר במוסד.

ראש המוסד דוד ברנע הדגיש כי "מרגע הכניסה בשערי הארגון קיים שוויון מלא בין נשים לגברים. נשים רבות מאוד משרתות בכל התפקידים המבצעיים, כלוחמות וכמפעילות סוכנים ומשתלבות בליבת העשייה המבצעית והמודיעינית בכישרון, במקצועיות ובתושיה. הדלת להתקדמות עד לדרגי הפיקוד הבכירים ביותר פתוחה לנשים ולגברים כאחד, על פי התאמתם וכישוריהם". עוד ברנע ציין כי "חשוב למוסד כגוף ביטחוני, העומד בחוד החנית של העשייה למען ביטחון המדינה, להעביר מסר לנשים על מרחב האפשרויות הבלתי מוגבל הפתוח בפניהן בארגון, ולהוות דוגמא לארגונים ביטחוניים אחרים בכל הקשור בשילוב נשים בתפקידי מפתח".

דוגמא לכך היא מינויין של שתי נשים נוספות באחרונה לתפקידי סגניות ראש אגף. ה' מונתה לתפקיד סגנית ראש מנהלת המודיעין, וע' מונתה לתפקיד סגנית ראש אגף משאבי אנוש. בדרג הפיקוד הבכיר של המוסד, המכונה פורום ראשי אגפים, מכהנות כיום 4 נשים.

ייצוגן של נשים בדרג רח"ט במוסד (מקביל לתא"ל) גדל אף הוא בעקביות בשנים האחרונות. א', רח"טית באחד מגופי הטכנולוגיה, שקיבלה את פרס בטחון ישראל בטקס שנערך לפני כחודשיים אמרה בטקס: "אני מנצלת במה מכובדת זו כדי לקרוא לנשים לפעול למימוש הפוטנציאל וההשפעה שלהן במערכת הביטחון ובכלל היחידות הקרביות או הטכנולוגיות בפרט, כדי להמשיך דרך זו ולהטביע את חותמן."

יודגש כי התפקיד הבכיר ביותר במוסד שאויש ע"י אישה היה לפני כ-30 שנה, כשעליזה מגן כיהנה בתפקיד המשנה לראש המוסד. מאז מונו מספר נשים לתפקידים בכירים בפורום ראשי האגפים, אך מעולם בתולדות הארגון לא הגיעו נשים לעמוד בראשות מערכת איראן ובראשות מנהלת המודיעין.


אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: