תגובות

הכנסת האורחים רשב"י מירון מיסודו של הארי ז"ל האכילה את המתפללים בצפת ובמירון ביום ההילולא

ביומא הילולא קדישא ה-450 של האר"י הקדוש זיע"א התייצבו אנשי "הכנסת אורחים רשב"י" שנוסד לפני מאות שנים בצוואת האר"י הקדוש ותלמידיו ברחבת בית הכנסת העתיק של האריז"ל מעל בית החיים בצפת והגישו מאכל ומשקה כיד המלך לכבוד הצדיק לאלפים הרבים שעלו צפונה לציונו של האר"י בצפת.

את הפעילות המבורכת ריכזו הרב פרלמוטר והרב קרליבך העומדים בראש הארגון ההיסטורי, שכאמור נוסד כבר על ידי האר"י הקדוש ותלמידיו ומאז עובר במסורת מאב לבנו וממלא את תפקידו נאמנה כל ימות השנה באתרא קדישא מירון מקום ציונו הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי זיע"א, בכל מצב ובכל מזג אוויר ובכל סיטואציה שלטונית שעבר המקום במאות השנים האחרונות.

במהלך כל ליל ההילולא עמדו מתנדבי הארגון והגישו את המנות למתפללים ולעולים שבאו מכל קצווי ארץ ואף מרחבי תבל להעתיר בדבר ישועה ורחמים על קבר הצדיק בצפת ולזכות להיפקד בזכותו בכל מילי דמיטב. פעילותם הייתה במקביל למשמרת שאינה שובתת לעולם בציון הרשב"י במירון שם נשמרת המסורה לאורך מאות השנים מכוחו ובשליחותו של בעל ההילולא.


אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: