המחאה נגד הקצין: סא"ל דן שרוני יודה בעשרות עבירות – הרמטכ"ל צפוי להורות על שלילת גמלה

בימים הקרובים יודה סא"ל דן שרוני, במסגרת הסדר טיעון, בכשבעים עבירות חמורות של מעשים מגונים, פגיעה בפרטיות, חדירה לחומר מחשב ועבירות נוספות.

לפי הסדר הטיעון שאליו הגיעו הצדדים, בכפוף לאישורו של בית הדין המיוחד, שרוני יורד לדרגת טוראי וישלם פיצוי כספי לנפגעות העבירה, בסך כולל של כרבע מיליון ש"ח. התביעה תדרוש עונש מאסר בפועל בן מספר שנים, שיבטא את חומרת מעשיו.


הסדר הטיעון אינו כולל הסכמה לעניין תשלום קצבת הפרישה, זו תתקבל על-ידי הרמטכ"ל (באישור שר הביטחון), במועד הרלוונטי. עמדת הרמטכ"ל היא שבמקרה מסוג זה יש לשלול מהנאשם את הזכות לגימלה בשל מעשיו החמורים. לצד זאת, בדומה למקרים קודמים יוכלו בני משפחתו הגרעינית של שרוני לבקש גמלת חסד, שתשולם להם בלבד, ובאופן ישיר, מבלי שהנאשם יזכה לקבלה.

לאחר ההודאה במעשים ונטילת אחריות מלאה עליהם, יבקשו הצדדים כי בית הדין יפנה את שרוני לגורמים המוסמכים. אלו יערכו תסקיר מעצר, שיכלול הערכת מסוכנות מינית ובחינת אפשרויות שיקום ומסגרות טיפוליות. לאחר קבלת התסקיר, ובכפוף לכתוב בו, יידון בית הדין הצבאי בבקשת שרוני, העצור משך חודשים, להשתחרר לחלופת מעצר (מעצר בית או שחרור בתנאים). שירותו הצבאי של שרוני יופסק מיידית. הצדדים יבקשו כי הטיעונים לעונש בפני בית הדין הצבאי יישמעו לאחר סיום שירותו, ובית הדין ידון ויחליט בבקשה זו.

התביעה הצבאית עדכנה את נפגעות העבירה בפרטי ההסדר, ואף קיבלה את התייחסותן. מרבית נפגעות העבירה תמכו בהסדר אשר יובא להכרעתו של בית הדין הצבאי המיוחד בהקדם. התביעה הצבאית מעניקה לכלל נפגעות העבירה את הזכויות הקבועות בחוק, לרבות האפשרות למסור הצהרה כתובה לבית הדין, וכן תבקש מבית הדין לשמוע כל עדות של נפגעת שתבקש זאת. צה"ל באמצעות מרכז מהו"ת, העמיד לרשות נפגעות המשרתות בצה״ל סיוע וליווי יחד עם כלל גורמי המקצוע.

צה״ל רואה בחומרה רבה כל אירוע של פגיעה על רקע מיני, מכל סוג שהוא, ופועל למניעת מקרים מסוג זה. עניינו של שרוני טופל בהתאם למדיניות מחמירה זו.


אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: