תגובות

כאלף רבנים התכנסו הערב בבנייני האומה בירושלים בעקבות הרפורמות של השר מתן כהנא

הכנס נפתח באמירת תהילים ולאחר מכן הגאון רבי זמיר כהן ראש ארגון הידברות נשא תפילה שחיבר נשיא המועצת ראש הישיבה הגאון רבי שלום כהן. הדיין הגאון רבי נפתלי נוסבוים, הביא את דבריו של האדמו"ר מגור לכינוס. האדמו"ר מקרלין הגיע בצעד מפתיע להשתתף בכנס.


מיד אחר כך נשא דברים הרב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף:

הרב הראשי פתח ואמר "אנחנו וצאים למאבק ששנים לא היה כמותו, באים רבנים שנקראים "רבנים" ומגלים פנים שלא כהלכה. אנחנו מכריזים שההלכה נפסקה כדעת השולחן ערוך ולא חס ושלום כאחרים. שר הדתות מתייעץ עם רבנים קטנים שהם מבלבלים לו את המוח. הוא צריך להתעשת"

"הוא צריך להבין שכל רבני ישראל נתנו בו אמון, כשרות גיור הוא צריך לעזוב את הרבנים הקטנים האלו ולבוא לרבנים גדולים. רבני ערים רבני קהילות."

"רבנים שהוא מתייעץ איתם אומרים שהגיור מספיק שהוא יהיה מסורתי יעשה קידוש אחכ יסע לים, זו עקירת התורה וההלכה. זה כנס לחיזוק התורה הקדושה, לדעת שאנחנו לא זזים ממנה ימים ושמאל."

"יש רב עיר מפורסם לא מאמין מספיק שיעזבו את הכנסייה והעיקר שיעשו קידוש אחרי זה שיסעו לים. לא מאמין אבא שלי הזדעזע מאיפה הדעות האלו אני בטוח שהרב קוק זצל בטוח שאם היה פה היה מקים קול צעקה גדולה איך אפשר לגלות פנים בתורה שלא כהלכה. נמצאים כאן כל החוגים כיפות שחורות וסרוגות מהארץ ומהעולם. אני הולכים אחרי הפוסקים שלנו כל הרבנים הראשיים לדורותיהם."


"אני חושב שאותם הרבנים המיעוט שבמיעוט אם הם יגיירו אין שום תוקף לגיור הזה. כל גר שיתגייר בלי קבלת מצוות אנחנו לא נקבל אותו. יצטרכו שוב לגייר אותם עוד כמה דורות. אנחנו אומרים לשר הדתות אל תלך אחרי העגל, אל תלך אחרי רבנים קטנים, תתעשת. מה שהרסת בכשרות אתה רוצה להרוס גם בגיור? תחזור בתשובה."

לאחר מכן רבה הראשי של ירושלים, הרב שלמה עמר אמר: כמו הכנס הזה לא ראינו שנים רבות הנה מה טוב ומה נעים שבט אחים גם יחד. כנס שכולל את כול הרבנים והחכמים.
זה צריך להיות התעוררות גדולה לכל עם ישראל בפרט אלה שבאים בקלות ראש, לעקור את יסודות היהדות בקלות ראש.

הגענו למצב שאפילו דברים שאין להם שום נגיעה רוצים לעקור. רצו לאסור את הטלפונים הכשרים, יש יהודים כשרים שלא רצו לראות דברים כאלה. מי שקצת מצוי בעיניינים יודע כמה הרס וחורבן גורמים הטלפונים האלה ק"ו לצעירים.

יש משפחות שלמות שמרחיקות טלפונים לא כשרים. למי זה מפריע? למה? יש כאן רוח רעה שמנשבת בצורה קשה. רוצים לפגוע בכשרות ועכשיו בגיור שזה הנשמה של עם ישראל.

מה הם רוצים לגרום? לקרוע את העם לקרעים? שלא נצליח להתחתן זה עם זה? יש דעות, יש הנהגות שונות, יש ויכוחים אבל ברוך השם מתחתנים זה עם זה ולא מרחיקים זה מזה. אפילו שיש דעות שונות שבט אחים גם יחד.

אם חס ושלום יבצעו את המזימה הרעה הזו הרי זה יביא בהכרח להביא את גדולי ישראל להחליט לעשות ספרי יוחסין. נלחמנו בזה.
אלה שמעוררים את הדברים הם יפסידו, הם יהיו בחוץ. אנחנו לא רוצים את זה. מי שמתרחק השם יציל אותו.


אנחנו לא מתייאשים נצח ישראל לא ישקר, נרדפנו, פיזרו אותנו בכל פינות תבל, כמעט 2000 שנה מפוזרים לא צבא ולא הנהגה ולא כלום. לא טלפונים ולא פקסים. אבל הם שמרו על עצמם. הם שמרו על ההלכה על התורה כלשונה.

עם ישראל חי וקיים. אם התאספו כל החוקרים כדי לברר ולפרש מה סוד הקיום של העם הזה לא יוכלו למצוא דרך להבין. זה יד השם. ימין השם עושה את הפלאות האלה.

אנחנו צריכים להשתדל, למחות ולצעוק בכל כוחנו , אנחנו נשענים על הקדוש ברוך הוא. באים בשם השם. נלחמים על דבר השם. ושום כוח בעולם לא יוכל להפר את דבר השם. אנחנו מבקשים ומתפללים לקב"ה שילמד את הטועים בינה. שלא יקרעו את העם הזה שסבל ועדיין סובל מבית ומבחוץ.

הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו נאם "כשפתחו את אזורי רישום הנישואין הטענה שלהם הייתה שהרבנים המקומיים לא מכירים את המציאות ואת האנשים, ולכן צריך לפתוח את אזורי הרישום, פתאום עכשיו באים ואומרים שבגיור צריך שרבני ערים האלה הם ישבו בבית הדין ויגיירו, זה לעקם את הדבר כמו שרוצים. זו לא האמת, זה לא נכון".
"באים ורוצים להקים ועדת היגוי שהיא תחליט על כללי הגיור, יש לנו כללי גיור – הכללים שנכתבו בשולחן ערוך ולפיהם נוהגים בבתי הדין.״

"אמרתי לשר כהנא, אני צריך סיוע של רבני הערים- לא בבית הדין, שם אני מסתדר עם כל הכבוד. אני צריך את עזרתם בליווי המועמדים לגיור, ושהם יעבירו את התיקים לרבנות הראשית והיא תחתום על תעודות הגיור."
התורה הגדירה לנו איך מכריעים הלכות, ואם יש מציאות של רוב מנין ורוב בנין של רבני ישראל שמגדירים הגדרות ברורות, אנחנו לא נשנה! אנחנו מודעים ומכירים את המצב, מכירים את הבעיות ועושים מאמץ, רואים את דמעת העשוקים ועושים מאמץ, אבל רק בדרכה של תורה".

(קרדיט צילום: שלומי כהן/דודי בן חמו)אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: