ללא תמיכת הממשלה: אושרה בטרומית הצעת חוק לפיה שוטרים יחויבו בשימוש במצלמות גוף בהפגנה

על אף שלא זכתה לתמיכת הממשלה, מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (חובת שימוש במצלמות גוף בעת הפגנה), התשפ"א-2021 של חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי. 46 חברי כנסת תמכו בהצעה מול שני מתנגדים כאשר חברי הקואליציה לא השתתפו בהצבעה. ההצעה תועבר לוועדת הכנסת שתכריע איזו ועדה תכין אותה לקריאה ראשונה.

מוצע לקבוע כי כל שוטר הממלא תפקידו בעת הפגנה, ישתמש במצלמת גוף לשם תיעוד האירועים. עוד מוצע כי התיעוד יישמר, יהיה נגיש לציבור, ובמקרה שבו הוגשה תלונה על אלימות שוטר – יימסר לגורם התובע, ונטל הראיה יהיה על המשטרה.


בדברי ההסבר להצעה נכתב: "היעדר ההסדרה של הנושא בחקיקה ראשית הביאה לכך שההוראות בהקשר זה נקבעו במדרג נורמטיבי נמוך: הנחיות פנימיות של היועץ המשפטי לממשלה ושל המשטרה. בשנים האחרונות אנו עדים ועדות לשימוש תכוף בכלים לא-מידתיים לפיזור הפגנות, כאשר ברובו כוון נגד קבוצות מוחלשות ומיעוטים פוליטיים, חרף ההתנגדות המתמשכת מטעם ארגוני החברה האזרחית אשר הדגישו את הסכנה הפיזית והבריאותית שנשקפת למפגינים משימוש בכלים אלו. הצעת חוק זו מבקשת להידרש לנושא ולהציע מודל מדורג לטיפול בנושא, בשילוב של חקיקה ראשית ומשנית מוסדרת לפי הכללים הקבועים במדרג הנורמטיבי בדין הישראלי.

עצם העברת החוק האמור בהליך החקיקה המלא של הכנסת יעורר דיון ציבורי נרחב ונדרש בהקשר של הסמכויות שניתנות לשוטרים בעת פיזור הפגנות. בנוסף, קביעת הנושא בחקיקה ראשית ומשנית מסודרת תקל על הציבור לדעת את זכויותיו בעת מימוש חופש המחאה."

(צילום ארכיון: חדשות כל העולם)


אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: