מדיניות בדיקות ובידודים חדשה: מחוסנים ייבדקו באנטיגן בבית – בני 60 ומעלה יבצעו PCR | המדריך המלא

בכדי לא להגיע לעשרות אלפי מאומתים ביום | שר הבריאות הורוביץ הודיע: "התאמנו את הנחיות הבידודים, החינוך והבדיקות למצב החדש – מחוסנים יעשו בדיקת אנטיגן ביתית. בני 60 ומעלה, קבוצות סיכון ולא מחוסנים יידרשו לעשות בדיקת אנטיגן מוסדית".

פרטי מדיניות בדיקות ובידודים למי שנחשפו למאומת, אשר תיכנס לתוקף ביום 7.1.2022:

מחוסן /מחלים (לפי הגדרת משרד הבריאות)


בני 60 ומעלה ואנשים בסיכון:
יבצעו בדיקת PCR:

• תוצאה שלילית – פטור מבידוד
• תוצאה חיובית –שהייה בבידוד במשך 10 ימים. שחרור רק באישור רופא (אין צורך בבדיקה נוספת)

כלל האוכלוסייה (מחוסנים)
יבצעו בדיקת אנטיגן ביתית או בדיקת אנטיגן מפוקחת:

• תוצאה שלילית – פטור מבידוד
• תוצאה חיובית (במקרה ותוצאה חיובית התקבלה מבדיקת אנטיגן ביתית, תבוצע בדיקת אנטיגן מפוקחת) – שהייה בבידוד במשך 10 ימים. שחרור רק באישור רופא (אין צורך בבדיקה נוספת)

כמו כן, אדם מחוסן/מחלים, המטפל בקטין מתחת לגיל 12 או חסר ישע שאומת לקורונה, ישהה בבידוד עד לקבלת תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן מפוקחת שתבוצע החל מהיום האחרון לבידוד של החולה בו הוא מטפל.


חשוב להדגיש, מי שחוסן בחיסון אחד בלבד, אינו מוגן ועל כן נחשב כלא מחוסן/לא מחלים במקרה של חשיפה למאומת ואינו פטור מבידוד.

לא מחוסן / לא מחלים (לפי הגדרת משרד הבריאות)

בני 60 ומעלה ואנשים בסיכון:
יבצעו בדיקת PCR:

• תוצאה שלילית – שהייה בבידוד במשך 7 ימים. שחרור בכפוף לתוצאה שלילית בבדיקת PCR שבוצעה ביום האחרון לבידוד.
• תוצאה חיובית – שהייה בבידוד במשך 10 ימים. שחרור רק באישור רופא (אין צורך בבדיקה נוספת)

כלל האוכלוסייה (מי שאינם מחוסנים/מחלימים)
יבצעו בדיקת אנטיגן מפוקחת:

• תוצאה שלילית – שהייה בבידוד במשך 7 ימים. שחרור בכפוף לתוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן מפוקחת שבוצעה ביום האחרון לבידוד.
• תוצאה חיובית – שהייה בבידוד במשך 10 ימים. שחרור רק באישור רופא (אין צורך בבדיקה נוספת).

כמו כן, אדם שלא חוסן /לא החלים, המטפל בקטין מתחת לגיל 12 או חסר ישע שאומת לקורונה, יכנס לאחר סיום הטיפול, לבידוד, למשך 14 יום עם אפשרות לקיצור בידוד עם תוצאת בדיקה אנטיגן מפוקחת שתבוצע ביום ה-7.

בדיקות אנטיגן ביתיות – במימון הנבדק. יובהר כי עד לשבוע הבא ייתכנו קשיי זמינות ברשתות השיווק, הציבור מתבקש להתאזר בסבלנות.

בדיקת אנטיגן מפוקחת במקרה של חשיפה למאומת – במימון המדינה.


אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: