סיעת ש״ס ליו״ר הכנסת: ״עצור את הפרת הנחיית יועמ״ש הכנסת!״

סיעת ש״ס שיגרה הערב (ג׳) מכתב ליו״ר הכנסת ח״כ מיקי לוי ובו דרישה לעצור את הפרת הנחיית היועץ המשפטי של הכנסת.

במכתב עליו חתום יו״ר ש״ס ח״כ אריה דרעי אליו הצטרפו כלל חה״כ של הסיעה נכתב בין היתר: ״על פי פסיקת בג״צ הפרת הנחיית היעוץ המשפטי עלולה להביא לפסילת החקיקה ולביזוי הכנסת.

ככל ויאושר מחר חוק החשמל בהתאם להחלטת ועדת הכנסת בדבר שימוש בסעיף 98 לתקנון, בניגוד לדעתו החולקת של הייעוץ המשפטי לכנסת ובניגוד לדין, תהיה זו פעולה לא סבירה באופן מובהק שנעשית תוך חריגה מסמכות ולכן אינה עומדת בעקרונות המשפט החוקתי ודינה יהיה להתבטל. אנו מפצירים בכך לעמוד על עצמאותה של הכנסת, לשמוע לדעות הייעוץ המשפטי בסוגיה חשובה זו ולמנוע את התבזות הכנסת בביטול חוק נוסף בגין הליכי חקיקה לא נאותים או ראויים״.


אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: