החל מיום שישי: הכניסה לקניונים רק עם סריקה של תו ירוק – פטור יינתן רק לשירות חיוני

ראש הממשלה, שר הבריאות וגורמי מקצוע השתתפו היום (ד׳) בדיון על התפשטות הקורונה. ההחלטות ייכנסו לתוקף לאחר אישור הממשלה.

ההחלטות שהתקבלו:


מתווה בידוד לשבים מחו"ל:

הוחלט, כי החל מיום ו׳, י"ג בטבת תשפ"ב, 17 בדצמבר 2021, בחצות (הלילה שבין יום ה׳ ליום ו׳) –

• מוגנים השבים לישראל ממדינות אדומות – לאחר ביצוע הבדיקה בנתב"ג, יחתמו על "הסכמון" ויכנסו לבידוד ביתי למשך 7 ימים שבסופם ידרשו לבצע בדיקת PCR נוספת. לאחר תשובה שלילית בבדיקה זו, הנ"ל ישוחררו מבידוד.

• לא מוגנים השבים לישראל ממדינות אדומות – לאחר ביצוע בדיקת PCR בנתב"ג, יופנו לבידוד במלונית עד לקבלת תוצאת הבדיקה, ולאחריה:

(•) במידה ותוצאת הבדיקה שלילית, הנ"ל יחתמו על "הסכמון" ויועברו לבידוד ביתי להשלמת ימי הבידוד ל-7 ימים, שבסופם ידרשו לבצע בדיקת PCR נוספת. לאחר תשובה שלילית בבדיקה זו, הנ"ל ישוחררו מבידוד.


(•) במידה ותוצאת הבדיקה חיובית, הנ"ל ישארו במלונית עד להחלמה.

ההחלטה תיכנס לתוקף לאחר אישור הממשלה, ובכפוף לאישור ועדת החוקה של הכנסת.

תו ירוק במתחמי מסחר סגורים:

• כללי "תו ירוק" יוחלו על כלל מתחמי המסחר הסגורים (קניונים ודומיהם) שגודלם מעל 10,000 מ"ר, באופן הבא:

(•) בכניסה למתחם ייסרק "התו הירוק" ע"י אנשי הביטחון.

(•) כל אדם שמציג "תו ירוק" שיאושר דיגיטלית יקבל צמיד בצבע אחיד (ישתנה באופן יומי) שיאפשר לנוע בצורה חופשית ברחבי המתחם / קניון.

(•) פטור מהצגת "תו ירוק" יינתן למי שיבקשו להיכנס למתחם המסחר לטובת כניסה למקום שירות חיוני בלבד (רשימת השירותים החיוניים המותרים תגובש על ידי גורמי המקצוע והייעוץ המשפטי לממשלה).

אדם שייכנס למתחם המסחר לצורך קבלת שירות חיוני לא יקבל צמיד, אלא יהיה רשאי להיכנס למתחם לצורך הגעה למקום השירות החיוני ולקבלת שירות באותו מקום בלבד.

(•) במקביל להחלת כללי "תו ירוק" במתחמי מסחר סגורים, ילדים ומבוגרים שחוסנו בחיסון ראשון בלבד יהיו זכאים לקבל תו ירוק זמני (שיהיה בתוקף ל-30 ימים ממועד קבלת החיסון הראשון).

החלטות אלה יכנסו לתוקף לאחר אישור הממשלה ובכפוף לאישור ועדת החוקה של הכנסת.

– עדכון רשימת המדינות האדומות – משרד הבריאות יגבש המלצה לרשימת המדינות המעודכנת, ואלו ייכנסו לתוקף בכפוף לאישור הממשלה וועדת החוקה של הכנסת.

במקביל, רה"מ הנחה לבחון את הרחבת הקריטריונים להגדרת המדינות האדומות, כדי להדק את השמירה על גבולות ישראל מפני התפשטות של זן האומיקרון.


אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: