המשרד לביטחון הפנים קורא למפעילי קייטנות בחופשת הקיץ: אין להעסיק מדריכים בקייטנות ללא אישור מתאים!

בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות, התשס"א-2001 , חל איסור להעסיק עברייני מין מורשעים במוסדות בהם שוהים קטינים, אנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית וחסרי ישע.

עם יציאתם של מאות אלפי תלמידים לחופשת הקיץ, המשרד לביטחון הפנים פונה למפעילי קייטנות ולמנהלי מסגרות הדרכה ובידור במהלך חופשת הקיץ, בקריאה לקבל אישור משטרה עבור כל עובד שבכוונתם להעסיק המאפשרת לעובד להיות בקשר קבוע או סדיר עם קטינים .

יש להדגיש כי הדברים אמורים בין אם מדובר בעבודה בשכר ובין אם בהתנדבות, וכי הוראות החוק חלות גם על אדם המועסק באמצעות חברת כוח אדם. על המעסיק החובה למלא טופס "בקשת בגיר לקבל אישור משטרה בהעדר עבירות מין" הנמצא באתר משטרת ישראל ועל העובד לגשת בצירוף טופס זה לתחנת המשטרה לקבל את האישור המתאים.

לתשומת הלב: העסקת עובד ללא אישור משטרה, גם אם אין לעובד עבר פלילי, מהווה עבירה על החוק שעונשה קנס.

מידע נוסף באתר המשרד לביטחון הפנים ובאתר משטרת ישראל.

אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: