תגובות

בן גביר לנשות הכותל: אתן לא רצויות כאן!

הרפורמיות התחייבו כי לא יכניסו ספר תורה בכותל כדי שלא ליצור מהומות וחברי הכנסת מצידם התחייבו שלא להגיע. הבוקר הפרו הרפורמיות את התחייבותן והכניסו ספר תורה לרחבת הכותל.

בצל המהומה שעוררו הרפורמיות בכותל, הביע יו"ר עוצמה יהודית ח"כ איתמר בן גביר מחאה וצעק לרפורמיות: "אל תחללו את הכותל, הכותל גם של חילוניים, גם של מסורתיים, גם של דתיים, גם של חרדים, אתן לא רצויות כאן, לא מייצגות אף אחד, תסתלקו מכאן".


אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: