ב-1 בדצמבר ייכנס לתוקף חוק הפיקדון על בקבוקים גדולים | כל הפרטים

המשרד להגנת הסביבה החל היום (ו') בפעילות הסברה לציבור בנושא החלת חוק הפיקדון גם על בקבוקי משקה גדולים – שתיכנס לתוקף ב-1 בדצמבר 2021.

פעילות ההסברה, שמבצע המשרד להגנת הסביבה באמצעות לשכת הפרסום הממשלתית, פונה לציבור הרחב ומתחילה היום במודעות המתפרסמות בעיתוני סוף השבוע לציבור הכללי, וכן בעיתונים ייעודיים לחברה הערבית ולמגזר החרדי. זאת, בנוסף לפעילות ברשתות החברתיות.

המודעות הפרוסות בשלב זה בעיתונים המובילים הן מודעות אינפורמטיביות, שמטרתן למסור לציבור מידע על השינוי בעקבות כניסתו לתוקף של חוק הפיקדון, וכן על זכויותיו, יחד עם חובותיהם של בתי העסק. בנוסף, מצורפת הפניית הציבור למוקד הפיקדון, בשיתוף המועצה לצרכנות, אליו ניתן להתלונן במקרים של אי-החזרת דמי פיקדון או סירוב של בתי עסק לקבל מכלי משקה.

בשבועות הקרובים ימשיך המשרד להוביל מהלך הסברתי בהיקף נרחב לציבור הרחב ולקהלי יעד, בכל אמצעי המדיה.

ב-1 בדצמבר 2021 מנגנון הפיקדון יורחב כך שיחול על כלל מכלי המשקה בנפח של עד 5 ליטרים, למעט החריגים המצוינים בחוק.

במקביל, המשרד להגנת הסביבה גיבש יחד עם נציגי מרכז השלטון המקומי, מרכז השלטון האזורי ופורום ה-15, וכן הגוף המוכר תמיר – תאגיד מיחזור יצרנים בישראל – הסכמות בנוגע להפרדה במקור של פסולת אריזות מפלסטיק שאינן תחת פיקדון, והושלכו עד כה במחזוריות שייעלמו מהמרחב הציבורי בחודשים הקרובים.

המטרה היא הסברה לציבור בדבר הוראות החוק, היערכות מיטבית של הגורמים שהחוק חל עליהם, ומניעת מצב שבו פסולת אריזות פלסטיק או מכלי משקה לא יגיעו למיחזור ויושלכו לפחים הירוקים ויגיעו להטמנה, ובכך יהוו מפגע סביבתי ונטל כלכלי על הרשויות המקומיות.

מרגע תחולת החוק, אריזות פלסטיק שהושלכו בעבר למיחזוריות, כמו אריזות אקונומיקה, שמפו ומרככי כביסה – יושלכו לפחים הכתומים כפסולת אריזות. יחד עם זאת, כל עוד מוצבות מיחזוריות בשטח הרשות, ניתן עדיין להשליך אליהן אריזות פלסטיק אלה.

באשר למכלי משקה המסומנים בפיקדון, המשרד להגנת הסביבה קורא לציבור להחזירם לבתי העסק ולקבל בעבורם את דמי הפיקדון.

אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: