תגובות

מסלול עוקף כתב אישום? כך (כמעט) הצליחה שוטרת להתחמק מעונש על תקיפה נערים

שוטרת מג"ב תקפה נערים במהלך פינוי אלים בבנימין, ומח"ש הורו להעמידה לדין משמעתי. להפתעתו גילה עו"ד יאדו מארגון חוננו שהתלונה נגד השוטרת נסגרה, כיוון שהיא שוחררה משירות החובה. בירור נוסף של העו"ד גילה: השוטרת התגייסה מחדש למשטרה, ללא כל התייחסות לכתב האישום התלוי נגדה. עו"ד יאדו פנה למפכ"ל המשטרה בדרישה לחקור את הנושא.

המחדל התגלה בעבות תלונה שהוגשה נגד שוטרת מג"ב, אשר השתתפה בפינוי אלים במאחז גאולת ציון לפני כשה וחצי. השוטרת תועדה כשהיא מרססת גז לפני נערה מטווח אפס ומושכת אותה בשערותיה, מרססת גז לפני נערה אחרת כשהיא מנוטרלת ועוד, דברים האסורים על פי חוק. נפגעי הפינוי הגישו תלונה בסיוע עו"ד מנשה יאדו מארגון חוננו, ולאחר חקירה שנמשכה שנה החליטה מח"ש להעמיד לדין משמעתי את השוטרת ושוטר נוסף.

אולם לאחרונה קיבל הסיפור תפנית מפתיעה: התלונה שהוגשה כנגד השוטרת נדחתה עקב סיום שירות החובה של השוטרת. כשביקש עורך הדין יאדו להגיש נגדה כתב אישום פלילי אזרחי, התבשר כי השוטרת חזרה במהירות לשרת במשטרה, דבר המונע הגשת כתב אישום אזרחי, וכל זאת תוך שלושה שבועות בלבד.


במכתב ששלח למפכ"ל המשטרה קובי שבתאי, טען עו"ד מנשה יאדו מארגון חוננו כי "בתיק זה קיימת לכאורה התנהלות בעייתית ביותר, בכל הכבוד, של משטרת ישראל, בכל הנוגע לקבלת השוטרת לשורות המשטרה, ובכל הנוגע למהלך בו הוחלט שלא כדין לא להעמיד את השוטרת לדין משמעתי".

במכתבו תיאר עו"ד יאדו על התנהלות המשטרה במחדל "בבירור טלפוני שערכתי מול מדור משמעת נמסר לי כי כתב אישום משמעתי יוגש אך ורק נגד השוטר השני בפרשה ולא כנגד השוטרת. בהמשך לכך שלחתי מכתב למדור משמעת בו דרשתי לדעת את העילה לפטירת השוטרת מאישום משמעתי בניגוד להוראת מח"ש. למכתבי השיבה רפ"ק אוסטרובסקי ממדור משמעת כי הסיבה בגינה לא יוגש כתב אישום משמעתי כנגד השוטרת היא כי השוטרת סיימה את שירות החובה ועזבה את שורות המשטרה".

במקביל נחשף עו"ד יאדו למקרים נוספים בהם פעלה השוטרת באופן אסור ביום הפינוי המדובר "כשלושה חודשים לאחר מכן שלחתי מכתב נוסף למח"ש בו דיווחתי על שתי תקיפות גז מדמיע נוספות שביצעה השוטרת בתאריך הפינוי. מדובר בשני מקרים שונים בהם ריססה השוטרת בגז מדמיע מטווח אפס קטינות שהיו מנוטרלות לחלוטין. התיעוד של שתי תקיפות נוספות אלו לא היה ברשות הנערות בעת הגשת התלונה המקורית. התיעוד האמור נמסר לארגוננו רק מאוחר יותר".

בתגובה לפרטים החדשים שהתגלו ע"י ארגון חוננו ביקש עו"ד יאדו לעיין בהחלטה שהתקבלה נגד השוטרת במטרה לשקול הגשת כתב אישום פלילי אזרחי, אולם הופתע לגלות כי הדבר לא ניתן היות והשוטרת חזרה לשורות המשטרה, וכל זאת שלושה שבועות בלבד לאחר ההודעה על סיום תפקידה.

עו"ד יאדו תיאר זאת למפכ"ל "עילת הדחייה, המפליאה, יש לומר, היא כי השוטרת חזרה לשירות המשטרה, ולכן קמה מחדש האפשרות להעמיד את השוטרת לדין משמעתי וכך ייעשה ולכן לא תועמד השוטרת לדין פלילי. ברור, ומזדקר לעין כל, כי מדובר בהתנהלות מקוממת המעלה תמיהות רבות. הדבר התמוה העולה מן השורות הוא, באיזה פרק זמן התקבלה השוטרת חזרה לשורות המשטרה".


"מתי הספיקה השוטרת לחזור? חלפו רק שלושה שבועות! מי קיבל את השוטרת חזרה לשורות כאשר מרחף מעל ראשה אישום חמור ביותר של ריסוס אכזרי של גז מדמיע בטווח אפס לפנים של קטינים בניגוד לנהלים ובניגוד לצו הרגש האנושי הבסיס ובלא צורך או הצדקה חוקית?! האם הליך הקבלה נעשה נוכח שקילה של האישום?", תמה עו"ד יאדו.

עו"ד יאדו תקף את התנהלות המשטרה "המשטרה פעלה כאן באופן כזה שעזיבת השוטרת את המשטרה וחזרתה לאחר מכן היה בהן כדי לייצר מסלול עוקף אישום. השוטרת עזבה ולכן לא הוגש כתב אישום. ולאחר שחלף פרק הזמן בו ניתן להגיש כתב אישום חזרה היא לשורות המשטרה ובכך עמדה היא להיות פטורה מאישום. לא ייתכן כי משטרת ישראל אפשרה לשוטרת לחמוק על ידי יציאה וחזרה מהשירות מהליך משמעתי עקב מעשיה."

עוד אמר כי "המהלך המשטרתי לפטירת שוטרת מדין משמעתי הוא מעשה חמור ומסוכן להבטחת שלטון החוק. ברור לנו מכאן שצריך לעשות בדק בית עמוק במשטרה בעניין זה תוך הפקת לקחים . באם לא יוחלט לבטל את חזרתה של השוטרת הפוגעת למשטרה או לחלופין השעייתה עד פסק דין בעניינה, בכוונתנו לעתור לבג"ץ."

כעת שוקלים בארגון חוננו להגיש בג"צ בנושא.


אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: