תגובות

שינוי מדיניות למחלימים: החל מיום 3.10 מחלים אחרי חצי שנה יקבל תו ירוק רק אחרי חיסון

מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' נחמן אש, קיים בימים האחרונים דיונים עם הגורמים המקצועיים הרלוונטיים בכדי לבחון את המדיניות כלפי מחלימים, בכל הנוגע לתו הירוק, לקראת שינוי המדיניות החל מיום 3.10.21.

בכדי להתמודד עם דעיכת המוגנות אצל מחלימים, ולהתאימה לשינוי הגדרת מתחסן, הוחלט כדלקמן:


אדם מוגן (בעל זכאות לתו ירוק החל מה 3.10.21)

אדם שאובחן בבדיקת PCR חיובית כחולה קורונה, במהלך חצי השנה ממועד הבדיקה. לאחר חצי שנה וכדי להיות זכאי לתו הירוק מה 3.10.21, יש לקבל מנת חיסון אחת.

או

מי שנבדק בבדיקה סרולוגית (שיצאה חיובית), וקיבל לפחות מנת חיסון אחת לאחר הבדיקה הסרולוגית. אדם זה נחשב למחלים מחוסן והינו מוגן.

מדיניות זו מצטרפת להגדרת מחוסן הכללית:


מי שקיבל שתי מנות חיסון, חלף לפחות שבוע ממנת החיסון השנייה של פייזר ושבועיים ממנת החיסון של מודרנה (לא כולל יום החיסון), וטרם חלפה חצי שנה ממנת החיסון השנייה.

או

מי שקיבל שלוש מנות חיסון של פייזר וחלף שבוע לפחות ממנת החיסון השלישית (לא כולל יום החיסון).

יצוין, כי אדם שחלה לאחר חיסון, נחשב מיידית למחוסן-מחלים.

בשלב זה, הארכת התו הירוק לאדם מחלים – מחוסן תהיה בתוקף לחצי שנה, ולאחריה הנושא ייבחן מחדש.

החלטות אלו ייכנסו לתוקף במסגרת שינוי הגדרת המתחסן בישראל החל מיום 3.10.21.


אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: