אושר בטרומית: בית המשפט יהיה רשאי לפסול ראיה שהושגה באמצעים פסולים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (פסילת ראיה), התשפ"א- 2021 של חברת הכנסת שרן מרים השכל, אליה הוצמדה הצעה דומה של ח"כ אופיר כץ. 61 חברי כנסת תמכו ללא מתנגדים, וההצעה תועבר לוועדת חוקה.

מוצע כי בית המשפט יהיה רשאי לפסול ראיה שהושגה באמצעים פסולים שננקטו כלפי הנאשם או כל אדם אחר.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "דיני הראיות במשפט הפלילי של מדינת ישראל עוצבו בהשראת הדין האנגלי, אשר נמנע מקביעת כללים לפסילת ראיות שהושגו שלא כדין. בשנת 1984 חלה רפורמה בדין האנגלי, אשר העניקה לבתי המשפט שיקול דעת לפסול ראיה אם בשים לב לכל הנסיבות בה הושגה, תהיה לקבלתה השפעה שלילית על הגינות ההליכים כנגד הנאשם. המחוקק הישראלי לא הלך בעקבות השינוי החקיקתי באנגליה והשאיר את ההלכה הישנה על כנה. כך, בתי המשפט בישראל נדרשו לקבל ראיות שהושגו באמצעים פסולים. בקבלת ראיות אלה "מוכשר" האמצעי הפסול שננקט ונפגעת זכותו של הנאשם להליך הוגן וכן נפגע אמון הציבור במערכת המשפט.

יש להדגיש כי החוק המוצע אינו קובע חובת פסילה אלא מעניק לבתי המשפט סמכות שבשיקול דעת לפסול ראיות. חזקה על בתי המשפט כי ישתמשו בסמכות זו בשום שכל ובהתחשבות במכלול הנסיבות, לרבות חומרת העבירה שבה מואשם הנאשם ועוצמת הפגיעה בזכויותיו על ידי רשויות החקירה."

ח"כ השכל: "אמון הציבור במערכת המשפט וברשויות האכיפה הוא 1 התנאים החיוניים לקיומו של סדר ציבורי ולעשיית צדק הצעת החוק הזו היא אבן דרך חשובה בהשגת שניהם גם יחד". שר המשפטים גדעון סער השיב כי הממשלה תומכת בהצעה בתנאי שהנוסח שלה יוכפף להצעת חוק ממשלתית שעתידה לבוא לאישור בקרוב.

(צילום: נועם מושקוביץ – דוברות הכנסת)

אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: