אושר בועדת שרים לחקיקה: החוק לפסילת ראיה שהושגה שלא כדין

אושר בועדת השרים החוק שמעגן לראשונה בחקיקה את סמכות בית המשפט לפסול ראיה שהושגה שלא כדין. בנוסף, החוק מחיל את כלל הפסלות על כל סוגי הראיות – הודאת נאשם, הודעת עד, ראיות חפציות ועוד.

בהצעת החוק נכתב: ״בית המשפט הדן במשפט פלילי רשאי שלא לקבל ראיה, ובכלל זה הודעה, חפץ או כל ראיה אחרת, אם שוכנע שהראיה הושגה שלא כדין וכי קבלתה במשפט תפגע בזכות להליך הוגן, בשים לב לאינטרס הציבורי בקבלת הראיה״. עוד קובע התיקון, כי הוא יחול ״גם אם הושגה הראיה תוך הפרת הדין כלפי מי שאינו הנאשם״ (למשל – עד).


החוק, שהובא ע״י שר המשפטים, אושר כאמור בועדת שרים לחקיקה, ויעלה לקריאה ראשונה בכנסת בתקופה הקרובה.

סגן רה״מ ושר המשפטים גדעון סער: ״מדובר במהלך חשוב המגן על 3 ערכים חשובים: טוהר ההליך השיפוטי, זכותם של נאשמים להליך הוגן וחובת רשויות אכיפת החוק לפעול כראוי. אני רואה ערך רב בעיגון הכלל בחקיקה. כפי שהתחייבתי עם כניסתי לתפקיד – אני מחוייב לחזק את זכויות האזרח המתמודד בהליך המשפטי מול מערכות המדינה רבות העוצמה, וכך אעשה״.

(צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת)


אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: